Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 30.01.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 38. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji (Narodne novine, broj 27/93, 13/94, 69/94 i 73/94), glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

Članak 1.

U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela "poziv na broj" s objašnjenjem za njihovu primjenu, Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (Narodne novine broj 59/94, 63/94, 83/94 i 2/95), u tabeli poslije broja 1, dodaje se novi br "16 (P1)K - (P2)K - (P3)".


U točki 2, istog priloga, iza opisa modela 15, dodaje se opis modela 16 koji glasi: "Model 16 - podatak P1 ima 5 znamenaka računajući i kontrolni broj. Podatak P2 ima 4 znamenke računajući i kontrolni broj. Podatak P3 je bez kontrolnog broja, a sadrži 8 znamenki".

Članak 2.

U ostalom dijelu Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".


Broj: II-2-24/95-4
Zagreb, 26. siječnja 1995.

Glavni direktor
mr. Bogomil Cota,v.r.