Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 30.01.1995 Objava o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ("Narodne novine", br. 11/79), objavljuje da su u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke upisani proizvođači i to pod rednim brojem:

128. "Ratarstvo" d.d. Bjelovar, dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu, Bjelovar, Matice hrvatske 4/I. s pravom proizvodnje: - kvalitetnih rasplodnih ovaca pasmine virtemberg, svih uzgojnih kategorija (Rješenje - Klasa: P/I-320-08/94-01/2, Urbroj: 525-02-94-01 od 7. prosinca 1994 godine).

129. Dioničko društvo "Stočar" Županja, Naselje šećerana 59., Županja s pravom proizvodnje: - kvalitetnih rasplodnih konja lipicanske pasmine, svih uzgojnih kategorija (Rješenje - Klasa: UP/I -320-08/94-01/3, Urbroj: 525-02-94-01 od 14. prosinca 1994. godine).

Klasa:320-08/94-01/4

Urbroj: 525-02-95-01

Zagreb, 17. siječnja 1995.

Zamjenik ministra

Antun Šeda, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.