Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 16.01.1995 Odluku o stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (Narodne novine, br. 9/92, 26/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12 siječnja 1995. godine donijela

Odluku

o stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet

I.

Stalni granični prijelazi za pogranični promet između Republike Hrvatske i Republike Mađarske su:

1. Donja Dubrava,

2. Kotoriba i

3. Legrad.

II.

Granični prijelazi iz točke I. podtočaka 1 i 2. ove Odluke otvoreni su za pogranični promet od 1. veljače 1995. godine.

III.

Prelazak državne granice na graničnim prijelazima iz točke I. ove Odluke, obavlja se na način utvrđen međudržavnim sporazumom sklopljenim između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju graničnog prijelaza Legrad (Narodne novine, broj 69/93.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa:212-02/94-01/02

Urbroj 5030109-95-l

Zagreb, 12. siječnja 1995.

Potpredsjednik

dr. Jure Radić, v. r