Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 16.01.1995 Odluku o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Rovinju na
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. siječnja 1995. godine donijela

Odluku

o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Rovinju na korištenje Županiji Istarskoj za smještaj ispostava Županijskih ureda u Rovinju

I

Republika Hrvatska daje na korištenje poslovnu zgradu u Rovinju, A. Zulliani 12, koja se sastoji od centralnog objekta, dvorišnog objekta i natkrivene terase sa spremištem, upisanu u zk. ul. broj 5542 k. o Rovinj, kao vlasništvo Republike Hrvatske, Županiji Istarskoj za smještaj 9 ispostava Županijskih ureda u Rovinju radi obavljanja poslova državne uprave.

II.

Ovlašćuje se Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o korištenju poslovne zgrade iz točke I. ove Odluke, kojim će se utvrditi prava i dužnosti.

III.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 372-01/94-01/16

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 12. siječnja 1995.

Potpredsjednik

dr. Jure Radić, v r.