Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 05.01.1995 Uputu o izmjeni Upute o korištenju garancije kao jamstva za nami
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju točke VII. Odluke o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu roba ("Narodne novine", br. 63/92.), ministar financija donosi

Uputu

o izmjeni Upute o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza

1. U Uputi o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza ("Narodne novine", br. 63/92) u točki 2. riječi "organizacijskoj jedinici Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske", zamjenjuju se riječima "ustrojstvenoj jedinici Zavoda za platni promet".

2. U "Garanciji br. _______ za osiguranje namirenja dospjelih svota carine i drugih opterećenja pri uvozu robe", koja je otisnuta uz Uputu o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza:

a) riječi "Ova garancija važi od _____________ do ___________ " zamjenjuju se riječima "Ova garancija važi za osiguranje namirenja dospjelih svota carine i drugih opterećenja pri uvozu robe, čiji je osnov nastao u razdoblju od _________________ do _____________",

b) riječi "Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske" zamjenjuju se riječima "Zavod za platni promet", u odgovarajućem padežu.

3. Ova Uputa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-04/94-01/07

Urbroj: 513-02-01/3-94-1

Zagreb, 31. prosinca 1994.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.