Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 05.01.1995 Ispravak Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanp
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba objavljenoj u "Narodnim novinama", br 94. od 22. prosinca 1994. godine, te se daje

Ispravak

Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba

U Popisu žiro-računa proračuna županija i gradova / općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava porezne uprave i gradova/općina po županijama pod točkom I. ZAGREBAČKA žUPANIJA

- Ispostava porezne uprave Zaprešić umjesto žiro-računa proračuna općine Jakovlje broj "30110-630-357" treba stajati broj žiro-računa "35210-630-357".

Urbroj: 50501-95-13

Zagreb, 4. siječnja 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.