Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1994. godine, donijela

ODLUKU

O PLAĆANJU POSEBNE PRISTOJBE NA UVEZENU ROBU U 1995. GODINI

I.

Na robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko područje Republike Hrvatske plača se posebna pristojba na uvezenu robu u visini 10% od carinske osnovice.

II.

Posebna pristojba na uvezenu robu ne plaća se:

1. na robu koja je oslobođena plaćanja carine prema članku 24. - 29. Carinskog zakona;

2. na robu koja se uvozi po osnovi carinskog kontingenta (članak 54. Carinskog zakona), osim opreme i dijelova, te instalacijskog materijala koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima (točka IV. pod 2. ove Odluke);

3. na robu koja se putem specijaliziranog skladišta prodaje za opskrbu brodova i drugih prijevoznih sredstava iz članka 300. Carinskog zakona, osim stranih jahti i brodica namijenjenih športu i rekreaciji.

III.

Posebna pristojba na uvezenu robu ne plaća se:

1. na uvoz robe na koju se po međunarodnim ugovorima ne plaća carina;

2. na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1994. godini - na osnovi potvrde Ministarstva financija izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva;

3. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora;

4. na uvoz i zakup zrakoplova iz tarifnog broja 88.02 Carinske tarife;

5 na uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnika i robe, te tankera svih vrsta i ribarskih brodova iz tar. broja 89.01 i 89.02 Carinske tarife;

6. na uvoz specijalne opreme za zbrinjavanje opasnog otpada, na osnovi potvrde Ministarstva financija izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Državne uprave za zaštitu okoliša.

IV.

Posebna pristojba na uvezenu robu po stopi 2% plaća se:

1. na robu koju hrvatski i strani državljani nose uza se prilikom dolaska iz inozemstva ili ju prime iz inozemstva, koja se carini primjenom jedinstvene carinske stope (članak 53. stavak 2. Carinskog zakona), te

2. na uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima.

V.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz sljedećih roba:

1. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06 Carinske tarife, koje se uvoze na temelju odgovarajućih certifikata o rodoslovlju i potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;

2. na uvoz mlijeka za preradu u konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

04.01 0401.20 -Mlijeko s udjelom masti više od l% do 6% po masi;

0401.309 _ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi;

04.02 0402.91 _bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko);

48.05 4805.22 -Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem;

4805.70 -ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2, a manje od 225 g/m2;

48.10 4810.291 _papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu;

48.19 4819.50 - -ostali kontejneri za pakiranje (pure pak);

48.23 4823.19 - -ostali;

3. na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife;

12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu iIi drobljenu ;

23.01 Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka neprikladnih za ljudsku hranu ;

2301.20 -Brašno, prah i pelete od ribe ili ljuskara, mekušaca ili vodenih beskralješnjaka;

23.o4 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletizirani:

2304.001 - - - sojini ;

23.09roizvodi koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu :

2309.901_kompletne krmne smjese i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i stoke ;

72.4 Otpaci i ostaci od željeza ili ćelika; Otpani ingoti, slabovi i dr. od željeza ili čelika, za pretapanje;

72.06 Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (isključujući željezo iz tar. broja 72.03);

72.07 Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika;

72.08 Toplo valjani plosnati proizvodi, od željeza ili nelegiranog ćelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevućeni;

72.09 Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, hladno valjani (hladno reducirani), neplatirani i neprevućeni.

VI.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 5% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

11.08 Škrob, inulin:

1108.1 -Škrob :

1108.12 - - kukuruzni škrob,

1108.13 - -krumpirov škrob ;

47.03 Kemijska drvna celuloza, kaustična ili sulfatna, osim topljive:

4703.1 - Nebijeljena :

4703.11 - - od četinjača,

4703.19 - - ostali ;

4703.2 -Polubijeljena ili bijeljena:

4703.21 - -od četinjača,

4703.29 - -ostala;

47.04 Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim topljive:

4704.1 -Nebijeljena:

4704.11 - -od četinjača,

4704.19 - - ostala;

4704.2 -Polubijeljena i bijeljena:

4704.21 _od četinjača,

4704.29 _ostala;

48.03 4803.009 - - -Ostalo

48.04Kraft - papir i karton nepremazani,u koturima ili listovima, osim onih iz tar. brojeva 48.02 i 48.03:4804.1- -Kraftliner:

4804.11- -nebijeljeni,

4804.19- - ostali ;

4804.2-Kraft - papir za vreće:

4804.21_nebijeljeni;

48.05 Ostali nepremazani papir i karton,u koturima ili listovima:

4805.29_ostalo (testliner - bijeli).

VII.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi

15% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oz-

naka Carinske tarife:

48.02 4802.5 Ostali papir i karton bez udjela drvnih vlakana dobivenih mehaničkim postupkom ili s udjelom tih vlakana, po masi, do 10% od ukupnog udjela vlakana :

4802.52 - -mase od 40 do 150g/m2:

4802.523 - - -bezdrvni mehanografski,

4802.529 - - -ostali;

48.18 Toaletni papir,džepni rupčići,listići za skidanje šminke,ubrusi,stolnjaci,servijete,pelene za bebe,tamponi,plahte i slični predmeti za kućanstvo,bolnice i sanitarne potrebe,odjevni predmeti i pribor za odijevanje,od papirne mase, papira,celulozne ate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:

4818.10-Toaletni papir,

4818.20-Džepni rupćići, listići za skidanje šminke i ubrusi,

4818.30-Stolnjaci i servijete.

VIII.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi

20% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife:

4805.10 -Polucelolozni papir za valoviti sloj (fluting);

4805.29 - -ostalo (testliner - smeđi);

4805.601 - -fluting od starog papira;

4805.609 - - - ostalo (šrenc);

4808.10 -Valoviti papir i karton,uključujući bušene ;

4811.2 -Papir i karton premazan ljepilom:

4811.29 - -ostalo ;

4819.10 -Kutije od valovitog papira ili kartona;

4819.30 -Vreće i vrećice sa širinom osnove od 40cm i većom;

4819.40 -Ostale vreće i vrećice,uključujući i fišeke;

4822.90 -ostalo.

IX.

Na robu koja se prodaje za opskrbu stranih jahti i brodica za šport ili rekreaciju u specijaliziranim skladištima (članak 220. Carinskog zakona) i robu koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama (članak 222. Carinskog zakona), osim za robu pri čijoj se prodaji u specijaliziranim skladištima i slobodnim carinskim prodavaonicama plaća poseban porez (trošarina), do roka utvrđenoga člankom 34. Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 92/94), posebna pristojba na uvezenu robu plaća se od prodajne cijene robe i to:

a) 20% - kozmetički i parfumerijski proizvodi,

- sitni proizvodi (satovi, upaljači),

- odjevni predmeti, tekstil,

- bižuterija,

- tehnička roba,

- pribor za plažu i slično;

b) 10% - artikli za snabdijevanje nautičara,

- oprema za motorne jahte i jedrilice,

- konopi,

- motorna ulja i drugi preparati za održavanje brodova,

- rezervni dijelovi za jahte i brodice namijenjene športu ili rekreaciji,

- nautička odijela i obuća,

- pribor za ribolov i podvodne aktivnosti,

- brodski instrumenti.

- sitna tehnika (12V i baterije),

- foto-oprema i filmovi,

- nautičke karte i vodići,

- vanbrodski i ugradbeni motori;

c) 15% - ostala roba.

X.

Potanje naputke glede obraćuna i naplate posebne pristojbe na uvezenu robu, te ispravama koje se rabe u postupku ostvarivanja povlastica pri plaćanju posebne pristojbe donosi ministar financija.

XI.

Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o opsegu i strukturi uvoza i naplate posebne pristojbe na uvezenu robu i korištenju povlastica utvrđenih ovom Odlukom, te priprema tromjesečna svodna izvješća s podacima o naplaćenoj posebnoj pristojbi za uvezenu robu, te opsegu i strukturi ostvarenih povlastica.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 412-01/94-01/06

Urbroj : 5030105-94-2

Zagreb, 14. prosinca 1994.

Potpredsjednik

mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.