Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-327/1993. od 23. studenoga 1994
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir, Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela u povodu ustavne tužbe I. A. iz P. zastupanog po Ž. D. odvjetniku iz P., na sjednici 23. studenog 1994. godine, donio je ovu

ODLUKA

1.Odbija se ustavna tužba.

2. Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

Ustavna tužba podnesena je radi zaštite ustavnog prava vlasništva, zajamčenog člankom 48. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, a povodom rješenja Republičkog vijeća za prekršaje br. C-253/93 od 29. lipnja 1993. godine. Podnosilelju ustavne tužbe je naime, oduzet osobni automobil u prekršajnom postupku.

Navedenim rješenjem preinačeno je u odluci o kazni, a potvrđeno u ostalom dijelu, rješenje Komisije za carinske prekršaje Carinarnice O. br. P-1648, 1761/93 od 1. lipnja 1993. godine, kojim je podnositelj ustavne tužbe oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom uz izricanje zaštitne mjere oduzimanja predmeta prekršaja (osobni automobil), a zbog počinjenja carinskog prekršaja iz članka 351. stavak 1 u svezi sa stavkom 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93).

Ustavna tužba nije osnovana.

Ustav Repkkblike Hrvatske u svojim temeljnim odredbama utvrdio je da su nepovredivost vlasništva i vladavina prava jedne od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske (članak 3.) te da je svatko dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (članak 5. stavak 2.).

U članku 48. stavku 1. Ustav je građanima zajamčio pravo vlasništva, a njegovu ustavnosudsku zaštitu pred ovim Sudom (ustavnom tužbom) u članku 125. alineja 3.

Valja međutim, reći da je Ustav u članku 48. stavak 2. utvrdio i da vlasništvo obvezuje. To bi značilo da je svaki vlasnik (nositelj prava vlasništva), između ostalog, u obvezi držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. U taj pravni poredak nedvojbeno spada i odredba članka 15. Carinskog zakona koja obvezuje vlasnika da robu kupljenu u inozemstvu (automobil), koji unosi u Republiku Hrvstsku, prilikom prijelaza preko carinske crte prijavi nadležnoj carinarnici. Nepoštivanje te zakonske obveze je nepoštivanje pravnog poretka, u kojem slučaju Ustav dopušta propisivanje (zakonom) ograničenja ustavnih prava (članak 16. Ustava Republike Hrvatske). To ograničenje temeljem zakona može se očitovati i u oduzimanju predmeta kojim je počinjeno neko kazneno ili prekršajno djelo.

Slijedom izloženog, podnositelj ustavne tužbe u konkretnom slučaju neosnovano traži ustavnosudsku zaštitu prava vlasništva pozivajući se na članak 48. Ustava Republike Hrvatske, budući da mu je u prethodnom vođenom prekršajnom postupku temeljem zakonskih ovlasti oduzet predmet vlasništva (automobil) zbog počinjenja carinskog prekršaja, a u takvoj pravnoj situaciji nema osnova za ustavnosudsku zaštitu.

Ocijenivši ustavnu tužbu neosnovanom, donijeta je odluka kao u izreci pod 1.

Odluka u izreci pod 2. zasnovana je na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj : U-III-327/1993.

Zagreb, 23. studenog 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: