Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske U-VIII-985/1994. od 6. prosinca 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom prijedloga H. Č. iz Z. koga zastupa S. D. odvjetnik iz Z. za obustavu izvršenja rješenja o iseljenju na sjednici održanoj dana. 5 prosinoca 1994. godine, donio je

RJEŠENJE

I.

Odbija se prijedlog za privremenu obustavu 1. Rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Zagreba - Područni ured Medvešćak od 12. kolovoza 1992. godine Klasa: UP/I-371-01/92-01/263 Urbroj: 251-05-13-92-03. kojim je H. Č. naloženo da u roku od tri dana iseli iz stana Z. i stan slobodan od stvari i osoba preda Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva obrane. 2. Zaključka o dozvoli izvršenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Zagreba - Područni ured Medveščak od 18. ožujka 1993. godine Klasa: UP/I-371-01/92-01/263, Urbroj: 251-OS-13-93-08, kojim je utvrđena izvršnost rješenja iz točke 1. ovog dijela izreke, te rješenja istog tijela od 18. studenoga 1994. godine Urbroj: 251-05-13-94-20 kojim je odredeno izvršenje za dan 5. prosinca 1994. godine.

II.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

H. Č. predložio je privremenu obustavu rješenja i zaključka navedenih u točci I-1, izreke, temeljem činjenice da je pokrenut postupak naveden u točci I-2, izreke, te da je pravna osnova za donošenje rješenja iz točke I-1. odredba članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Dopunom prijedloga ukazao je na posljedicu njegova iseljenja, potpuno je nesposoban za posao, prima mirovinu od 447.92 Kn, uzdržava malodobnu kćer, iseljenjem bez da mu se osigura bilo kakav smještaj, nastupile bi teško otklonjive posljedice. Uvidom u prijedlog Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske od 10. srpnja 1992. godine, broj: U-614/92 utvrđeno je da je on podnijet temeljem odredbe članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Uvidom u rješenje naznaćeno u točci I-1, izreke, utvrđeno je da je ono donijeto temeljem odredbe članka 70. Zakona o stambenim odnosima. Rješenjem ovog Suda od 14. studenoga 1994. godine, broj : U-I-892/94 pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Podnositelj prijedloga nije podnio ustavnu tužbu radi zaštite ustavnih prava eventualno povrijeđenih odredbama iz izreke. Budući se odluka o iseljenju i odluka o izvršenju te odluke ne zasniva na odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima, te budući da podnositelj prijedloga nije podnio ustavnu tužbu ne postoji osnova za predloženu privremenu obustavu po odredbama članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, niti po odredbama članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Odluka iz točke II. izreke zasniva se na odredbama članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Riješeno je stoga kao u izreci.

Broj : U-VIII-985/1994.

Zagreb, 6. prosinca 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jedranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.