Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 12.12.1994 Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. prosinca 1994., donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH IZNOSA MASE SREDSTAVA ZA ISPLATU MIROVINA

Členak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina u siječnju 1995. godine.

Članak 2.

Masa sredstava za isplatu mirovina u siječnju 1995. godine, umanjena za doprinos za zdravstvo, može biti veća od mase sredstava isplaćene za mirovine u mjesecu prosincu 1994. godine za 10%. Utvrđeni iznos mase sredstava za mirovine iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak promjene broja umirovljenika.

Članak 3.

Od 1. siječnja 1995. godine, osnovni osobni odbitak umirovljenicima priznaje se u svoti od 1.750,00 kn.

Članak 4.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 140-01/94-01/02

Urbroj : 5030105-94-21

Zagreb, 10. prosinca 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.