Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), članka 2. Uređbe o plaćama u djelatnosti zdravstva ("Narodne novine" broj 48/94) i članka 10. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" boj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici, održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PLAĆA DJELATNIKA U ZDRAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 81/94), u točki II. u stavci 1. iznos: "859.00 kuna" zamjenjuje se iznosom: "888,00 kuna", a u stavci 2. riječ "listopad" zamjenjuje se riječju "studeni".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenog 1994. godine

Klasa: 025-04/94-01/74

Urbroj: 338-01-24-94-1

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v r.