Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu ("Narodne novine" broj 3/94 i 57/94 i 81/94) tabelarni pregledi CIJENA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i to tablica I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i tablica II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, zamjenjuju se novim tabelarnim pregledom, odnosno novim tablicama I. i II. kako slijedi:

CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica I.

Red
broj  DJELATNOST   STANDARD        GODIŠNJA VRIJEDNOST u kn    Iznos po
                (br. osig. osoba    po timu po osig. osobi     satu
                po timu)
0        1            2        3        4            5
1.   Opća medicina
1.1.  Odrasle osobe
    (18g.- 65g.)      1.700 D     128.560,61   75,62
                    DS       141.035,29   82,96
1.2.  Starije osobe      750 D          128.560,61   171,41
    (iznad 65g.)          DS       141.035,29   188,05
1.3.  Patronažna       (1 patronažna
    zdravstvena skrb    sestra
                VŠS   na 3
                tima  opće med.)   64.099,32    12,57
1.4.  Zdravstvena njega u
    kući bolesnika                                     31,60
2.   Zdrav. zaš. djece
    predšk. uzrasta
    (0g.- 7g.)       1.000          130.190,09   130,19
3.   Školska medicina
    (7g.- 18 g.)      2.000          129.487,09   64,74
4.   Zdrav. zaštita žena   8.000          133.469,49   16,68
5.   Zubozdrav.zaštita
5.1.  Opća zubozdrav.
    zaštita djece (0- 7g.) 3.500          144.391,41   41,25
5.2.  Opća zubozdrav.
    zaštita školske djece
    (7 - 18g)        1.750          144.391,41   82,50
5.3.  Opća zubozdrav.
    zaštita odraslih osoba
    (iznad 18godina)    2.500          144.391,41   57,76
5.4.  Poliv. zubozdrav.
    zaštita odraslih s
    protetikom (iznad 18g.) 2.500      181.238,91   72,50
5.5.  Protetika        9.000          327.504,76   36,39
6.   Higijensko-
    epidemiološka
    zaštita         50.000         238.589,81   4,77
7.   Laboratorijska
    dijagnostika      40.800         693.329,15   16,99
8.   Hitna medicinska
    pomoć
8.1.  Standardni tim HMP
    u regionalnom
    centru         160.000     1.000.000    245.281,47
8.2.  Standardni tim HMP
    u naseljima       80.000         160.000 258.776,12
8.3.  Standardni tim HMP
    u naseljima       40.000         80.000     258.776,12
8.4.  Dežurstvo po
    punktu                     279.729,37
8.5.  Pripravnost po
    punktu                     61.700,15
8.6.  Standardni tim
    sanitetskog prijevoza  40.000         1.000.000    161.110,57
8.7.  Standardni tim
    sanitetskog prijevoza  15.000         40.000     245.271,66
8.8.  Prijavno-dojavna
    služba - samo med.
    sestra                     51.318,08
8.9.  Prijavno dojavna
    služba u regionalnim
    centrima                    173.564,92
8.10  Dežurstvo u zubozdr.
    zaštiti po punktu
    regionalni centaru               212.279,46
8.11  Dežurstvo u ljekarničkoj
    djelatnosti po
    punktu                     138.150,36

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica II.
Red. broj    DJELATNOST               Oblik      Iznos u kn
0        1                        2        3
1.   Specijalističko-konzilijarna, bol-
    nička zdravstvena zaštita i Ijekarnička djelatnost   bod       3,74
2.   Dnevni smještaj u svezi korištenja bolničke i spec.
    - konzilijarne zdravstvene zaštite           pansion 39,68
3.   Bolnička zdravstvena zaštita              pansion 99,23
3.1.  Zbrinjavanje akutnih bolesti
3.2.  Zbrinjavanje kroničnih bolesti
    duševne bolesti                 pansion 75,34
    fizikalna medicina i med.reh.              pansion 84,33
    gerijatrija i djeca sa trajnim psihofizičkim
    oštećenjima                       pansion 95,19
4.   Dobrovoljno davalaštvo krvi               vrećica     18,28.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenog 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/75

Urbroj: 338-01-24-94-1,

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.