Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. alineje 17. i članka 79. stavka 5., a u svezi s člankom 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. točke 8. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, na 11. sjednici, održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA OSIGURANE OSOBE, TE UTVRĐIVANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Tiskanica "Prijava - Odjava - Promjena na obvezno zdravstveno osiguranje člana obitelji - Tiskanica - 3" (u daljnjem tekstu: "Tiskanica - 3"), čiji je sadržaj utvrđen člankom 12. Pravilnika o načinu prijavljivanja i od avljivanja osigurane osobe te utvrđivanju statusa osigur ne osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja i koja je njegov sastavni dio ("Narodne novine" broj 57/94) zamjenjuje se novom "Tiskanicom - 3". "Tiskanica - 3" iz stavke 1. ovog članka otiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/80

Urbroj: 338-01-94-24-1

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.