Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o utvrđivanju cijene Iskaznice zdravstveno osigurane osobe
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 14. stavke 2. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) i članka 14. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU CIJENE ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE

Članak 1.

Osigurana osoba Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), kojoj Zavod izdaje Iskaznicu zdravstveno osigurane osobe (u daljnjem tekstu: Iskaznica), sukladno Odluci o sadržaju i obIiku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Zavoda, snosi troškove izdavanja Iskaznice u iznosu od 6,00 kn.

Pravne i fizičke osobe - obveznici uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje mogu preuzeti snašanje troškova izdavanja Iskaznice iz prethodne stavke, za osigurane osobe za koje su podnijele prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 2.

Iznos troškova izdavanja Iskaznice naplaćuje nadležni područni ured Zavoda prigodom uručenja Iskaznice osiguranoj osobi, te joj izdaje potvrdu o uplati.

Članak 3.

Sredstva prikupljena izdavanjem Iskaznice iz članka 1. ove Odluke prihod su Zavoda, namijenjena za pokriče troškova izdavanja Iskaznica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/84

Urbroj: 338-01-24-94-1

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog viječa Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.