Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju članka 16. četvrta alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne,novine", br. 22/92), Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE

1. Donose se Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova Dio 18. - SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE, koja sadrže ova poglavlja:

1.1 Opći zahtjevi,

1.2 Zahtjevi za sve tipove brodova,

1.3 Zahtjevi za putničke brodove,

1.4 Zahtjevi za teretne brodove,

1.5 Zahtjevi za druge tipove brodova,

1.6 Zahtjevi za sredstva za spašavanje,

1.7 Održavanje, pregledi, raspored za uzbunu, vježbe i postupci u slučaju nužde,

1.8 Opremarije postojećih brodova područja plovidbe 4, 5, 6, 7 i 8 sredstvima za spašavanje.

2. Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke sastavni su dio ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Tehnička pravila donesena ovom odlukom stupaju na snagu dana 1. siječnja 1995. godine.

Broj : 3008/17-18/A/A/JJ/LL,

Split, 28. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora

Mario Babić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.