Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - materijali
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju članka 16. četvrta alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92), Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - MATERIJALI

1. Donose se Pravila ze tehnički nadzor pomorskih brodova Dio 25. - MATERIJALI, koja se sastoje od Odjeljka 1.

Metalni materijali i Odjeljka 2. Nemetalni materijali, a koja sadrže ova poglavlja:

1.1 Opći zahtjevi,

1.2 Metode isptivanja,

1.3 Čelik i željezni lijevovi,

1.4 Bakrene slitine,

1.5 Aluminijske slitine,

1.6 Lanci i pribor,

1.7 Čelična užad,

1.8 Drvo-masivno i ukočeno,

1.9 Tekstilna užad,

1.10 Staklo za brodske prozore,

1.11 Zaštita od korozije,

1.12 Obloga paluba,

1.13 Pjenoplasti,

1.14 Stakloplastika,

1.15 Gumirane ili plastificirane tkanine,

1.16 Izolacije,

1.17 Cijevi i cijevni spojevi od polimernih materijala, 1.18 Tkanine i drugi tekstilni materijali,

1.19 Proizvodi od gume i elastomera,

1.20 Ljepila.

2. Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke sastavni su dio ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Tehnička pravila donesena ovom odlukom stupaju na snagu dana 1. siječnja 1995. godine.

Broj: 3008/17-25/A/A/JJ/LL

Split, 28. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora

Mario Babić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.