Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

Na temelju članka 16. četvrta alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92), Upravni odbor Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O TEHNIČKIM PRAVILIMA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA - TANKERI ZA KEMIKALIJE

1. Donose se Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova Dio 27. - TANKERI ZA KEMIKALIJE, koja sadrže ova poglavlja:

1.1 Opći zahtjevi,

1.2 Konstrukcija i razmještaj prostorija,

1.3 Stabilitet, pregrađivanje i nadvođe,

1.4 Tankovi tereta,

1.5 Protupožarna zaštita,

1.6 Sustavi cjevovođa i ventilacije u području tereta, 1.7 Električni uređaji,

1.8 Mjerni uređaji,

1.9 Konstrukcijski materijali,

1.10 Dodatna oprema,

1.11 Pregled osnovnih zahtjeva,

1.12 Posebni zahtjevi,

1.13 Zahtjevi za korištenje brodova,

1.14 Dodatne mjere za zaštitu pomorske okoline, 1.15 Popis kemikalija na koje se ovaj dio pravila ne primjenjuje,

1.16 Prijevoz tekućih kemijskih otpadaka,

1.17 Zahtjevi za brodove zaposlene na moru spaljivanjem tekućih kemijskih otpadaka,

1.18 Zahtjevi za brodove za odobalno snabdijevanje zaposlene prijevozom i rukovanjem ograničenih količina opasnih i štetnih tekućih tvari u razlivenom stanju.

2 Tehnička pravila iz točke 1. ove odluke sastavni su dio ove odluke, a objavljuju se u posebnom izdanju Hrvatskog registra brodova.

3. Tehnička pravila donesena ovom odlukom stupaju na snagu dana 1. siječnja 1995. godine.

Broj : 3008/17-27/A/A/JJ/LL

Split, 28. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora

Mario Babić