Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 30.11.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske i članka 37. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA ZASTUPNIKA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici dana 29. studenoga 1994. godine.

PA4-100/1-94

Zagreb, 30. studenoga 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske

Članak 1.

U Zakonu o pravIma zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 86/92. - pročišćeni tekst), u članku 9. u stavku 1. alineje 1. - 8. mijenjaju se i glase:

- predsjednik Zastupničkog doma Sabora 12,50 - potpredsjednik Zastupničkog doma Sabora 11,00 - predsjednik Županijskog doma Sabora 11,00 - potpredsjednik Županijskog doma Sabora 10,00 - predsjednik radnog tijela doma Sabora 10,00 - potpredsjednik radnog tijela doma Sabora 9,50 - zastupnik 9,00

Članak 2.

Iza članka 19. dodaje se nova točka 5. koja glasi: "5. Naknada za troškove prehrane" i novi članak 19a. koji glasi :

"Zastupnik iz članka 5. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ima pravo na naknadu troškova prehrane na poslu u visini 25% prosječne mjesečne isplaćene čiste plače po zaposlenom u gospodarstvu Republike za prethodna tri mjeseca."

Članak 3.

Odredbe članka 1. ovoga Zakona primjenjuju se od 1. studenoga 1994. godine.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/01

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.