Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 30.11.1994 Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju Predsjedniku Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine" br. 60/92., 75/92. i 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. studenoga 1994. donio je

ODLUKU

O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA KOJA PRIPADAJU PREDSJEDNIKU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Plaća Predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje se na temelju koeficijenta 14,00.

II.

Mjesećna plaća Predsjednika Republike Hrvatske utvrđuje se sukladno odredbama članka 7. i 9. stavka 3. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 86/92. - pročišćeni tekst).

III.

Predsjednik Republike Hrvatske ostvaruje i druga prava iz Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske odgovarajućom primjenom odredaba članka 13-19a. toga Zakona, te ostala prava iz radnog odnosa na temelju zakona i drugih propisa.

IV.

Provedba ove Odluke u djelokrugu je Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1994. godine.

Klasa: 920-01/94-05/01

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.