Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 30.11.1994 rješenje o određivanju najvišeg dopuštenog postotka zaraze virusima sjemenskog krumpira druge sortne reprodukcije u unutarnjem prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU NAJVIŠEG DOPUŠTENOG POSTOTKA ZARAZE VIRUSIMA SJEMENSKOG KRUMPIRA DRUGE SORTNE REPRODUKCIJE U UNUTARNJEM PROMETU

I.

Sjemenski krumpir druge sortne reprodukcije, iz domaće proizvodnje, smije biti u unutarnjem prometu uz uvjet da postotak zaraze gomolja virusima krumpira u prometu ne prelazi 25%, pri čemu postotak zaraze Y-virusom krumpira (Potato virus Y) ne smije biti veći od 20%.

II.

Mjerila iz točke I. ovog rješenja primjenjivat će se u tekućoj proizvodnoj godini sjemenskog krumpira do zaključno 31. ožujka 1995.

III.

Mjerila propisana za ostale kategorije sjemenskog krumpira ostaju nepromijenjena.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-20/94-01/271

Urbroj: 525-01-84-1

Zagreb, 24. studenoga 1984.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing.. v. r