Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 29.11.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-539/1994. od 18. studenoga 1994.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malćić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povoduustavne tužbe M. V. iz Z., na sjednici održanoj 18. studenoga 1994. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Podnositeljica ustavnu tužbu podnosi u povodu Zaključka Općinskog suda u M. L. broj I-100/88. od 11. svibnja 1994. godine, kojega ) primila 16. svibnja 1994. godine.

Osporenim zaključkom smatra podnositeljica ustavne tužbe, vrijeđa se njeno ustavno pravo na imovinu kao i ustavno pravo na zakonit sudski postupak.

Ustavna tužba nije dopuštena. Prema odredbi stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. U ovome slučaju ne radi se o odluci suda iz navedene zakonske odredbe, tj. o odluci kojom se odlučuje u nekom spornom odnosu, o pravu ili obvezi građanina kojom bi moglo biti povrijeđeno i neko ustavno pravo nekog od učesnika u spornom odnosu. Ovdje se, naime, radi o zaključku suda kojim se upravlja postupkom, a kojim se poziva jedna stranka u postupku izvršenja da prisustvuje popisu i preuzimanju stvari koje su njeno vlasništvo. U ovom slučaju ne radi se, dakle, o odluci sudbene vlasti iz odredbe stavka 1. članka 28. naznačenoga zakona, u povodu koje je moguće podnijeti ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava.

Iz navedenih razloga Sud je odbacio ustavnu tužbu. Odluka o objavljivanju rješenja temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-539/1994

Zagreb, 18. studenoga 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.