Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 25.11.1994 Naredba o usklađivanju svote cenzusa prihoda od poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavak 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94. i 76/94.), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

O USKLAĐIVANJU SVOTE CENZUSA PRIHODA OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

I.

Svota cenzusa prihoda od poljoprivredne djelatnosti iz članka 34. stavka 1. točke 5. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uskladuje se s koeficijentom povećanja katastarskog prihoda u Republici Hrvatskoj i od 1. siječnja 1995. iznosi 146,00 kn mjesečno po članu kučanstva.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Urbroj: 512-01-94-4600

Zagreb 18. studenoga 1994.

Ministar obrane Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Klasa: 011-02/94-01/16 Urbroj: 524-05/1-94-1 Zagreb,15. listopada 1994.

Ministar rada i socijalne skrbi

Ivan Parač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.