Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 25.11.1994 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. listopada 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1994, donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU MIROVINA OD 1. LISTOPADA 1994. I O NAJVIŠOJ STAROSNOJ I INVALIDSKOJ MIROVINI

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 73/94), mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1993. i koje su povećane od 1. lipnja 1994. za 5,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od I. lipnja 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 53/94) povećavaju se od 1. listopada 1994. za 5%.

2. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 73/94) mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1994. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1994. odnosno od dana ostvarivanja prava za 35,478% prema Odluci o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1994. ("Narodne novine" broj 26/94), od 1. lipnja 1994. za 5,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 53/94) povećavaju se od 1. listopada 1994 za 5%

3. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. listopada 1994. ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 35,478% i za 5,2% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 49,649%.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. listopada 1994., a kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. listopada 1994. ili na dan ostvarivanja prava, ako je pravo ostvareno nakon toga dana.

5. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. listopada 1994. iznosi 2.678,22 kn.

6. Usklađivanje mirovina po ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

7. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave, u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1994.

Klasa: 140-13/94-01/4423

Urbroj: 341-99-01/94-1

Zagreb, 16. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republtčkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.