Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 25.11.1994 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. listopada 1994.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3a. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 18/92, 71/92 i 26/93), članka 44. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1994, donosi

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU DOPLATKA ZA POMOĆ I NJEGU OD 1. LISTOPADA 1994.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 73/94) korisnicima mirovina iz članka 43. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", broj 53/91), odnosno djeci vojnih osiguranika i korisnicima mirovine samo po osnovi invalidnosti određuje se svota doplatka za pomoć i njegu i to:

a) I. skupini doplatak za pomoć i njegu od 1. listopada 1994. iznosi 286,34 kn.

b) II. skupini doplatak za pomoć i njegu od I. listopada 1994. iznosi 215,81 kn.

2. U skladu s točkom 1. ove odluke odredit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. listopada 1994. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1994.

Klasa: 140-13/94-01/4423

Urbroj : 341-99-01/94-10

Zagreb,16. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.