Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 25.11.1994 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. listopada 1994.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 3. i 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93 i 44/94) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92 i 116/93), Upravrli odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1994, donosi

ODLUKU

O GRANIČNOJ SVOTI NAJNIŽEGA MIROVINSKOG PRIMANJA OD 1. LISTOPADA 1994.

1. U skladu s Uredbom o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina ("Narodne novine", broj 73/94) kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, odreduje se od 1. listopada 1994. svota od 296,81 kn.

2. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz točke 1. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1994.

Klasa: 142-13/94-01/4425

Urbroj: 342-99-01/94-2

Zagreb, 16. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.