Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 25.11.1994 Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. listopada 1994.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90. i 21/92.) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 16. studenoga 1994., donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU ZAJAMČENE NAJNIŽE SVOTE KOJA SE ISPLAĆUJE KORISNIKU MIROVINE OD 1. LISTOPADA 1994.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje od 1. listopada 1994. iznosi manje od 105,77 kn mjesečno, isplaćivat će se, umjesto pripadajuće mirovine, zajamčena nsjniža svota od 105,77 kn mjesečno. 2. Obiteljska će se mirovina isplaćivati u odgovarajućem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika obiteljske nlirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a odredenim u razmjernom dijelu, isplaćivat će se razmjerni dio svote utvrđene točkom 1. ili 2. ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Narodnim novinama", a prtmjenjivat će se od 1. listopada 1994.

Klasa: 141-13/94-01/4424

Urbroj: 343-99-01/94-2,

Zagreb,16. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.