Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 26.10.1994 75 20.10.1994 Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94) uz prethodno pribavljeno mišljenje zainteresiranih općina. gradova i županija, te članka 5. stavak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 61/91,109/93 i 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O PROGLAŠENJU I RAZVRSTAVANJU TURISTIČKIH MJESTA U RAZREDE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom proglašavaju se turistička mjesta i razvrstavaju u razrede.

Članak 2.

Turističkim mjestom smatra se područje općine i grada sa svim naseljima u sastavu sukladno području jedinice lokalne samouprave, koje je ovim Pravilnikom proglašeno turističkim.

Turističkim mjestom smatra se i pojedino naselje ukoliko je to ovim Pravilnikom utvrđeno.

Članak 3.

Turistička mjesta proglašavaju se i razvrstavaju u razrede A. B, C i D, kako slijedi:Članak 4

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine". broj 6/92).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnirn novinama".

Klasa: 334-01/94-01/70

Urbroj : 529-02/94-01

Zagreb, 30. rujna 1994.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.