Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 29.09.1994 Odluka o određivanju graničnog prijelaza Legrad
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine" br. 9/92. i 26/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 1994. godine, donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU GRANIČNOG PRIJELAZA LEGRAD

I.

Ovom Odlukom određuje se stalni granični prijelaz Legrad za pogranični promet između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 212-02/94-01/02

Urbroj: 5030109-94-10

Zagreb, 27. rujna 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.