Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 29.09.1994 Priopćenje Zajedničke komisije za tumačenje odredbi i praćenje provođenja Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje provođenja Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća daje

Priopćenje o visini 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju

I.

Priopćujemo da 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesečju (5-7/94) iznosi 1.236,60 kn.

Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje materijalnih prava sukladno članku 44., 46.,47., 49., 52., 53., 55. i 56. Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća

II.

Za djelatnike koji svoja prava ostvaruju sukladno odredbama članka 45. Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća, 60 % prosječne plaće u prethodnom mjesecu (7/94) iznosi 1.266,60 kn.

Broj : 006-04/94-01/54

Urbroj: 524-03/1-94-2

Za Zajedničku komisiju

Luka Krznarić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.