Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 01.08.1994 Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 53/91 i 116/93), ministar gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva, donosi

NAREDBU

o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

I

Posebna pristojba pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za uvoz proizvoda iz ovih tarifnih oz naka Carinske tarife po jedinici mjere iznosi:

___________________________________________________________________________________
Tar.br, Tar.      Imenovanje robe             Jed.      Iznos posebne
Carin  oznaka                             mjere      pristojbe u
tarife                                             kunama
___________________________________________________________________________________
1    2            3                        4        5
___________________________________________________________________________________
01.02          Žive životinje, vrsta goveda:
    0102.90 - Ostalo:
    0102.901    -----bikovi                       kg       2.60
    0102.902    -----volovi                       kg       2.60
    0102.903    -----krave                       kg       2.60
    0102.904    -----junad za tov
            (od 200 do 280 kg)                   kg       0.00
    0102.905    -----junad utovljena više od
            280 do 450 kg                      kg       2.78
    0102.906    ----- junad, ostala                   kg       2.78
    0102.907    ----- telad                       kg       0.00
    0102.909    ----- ostalo                      kg       2.78

01.03          Svinje, žive: -
    0103.9     -Ostalo
    0103.91 ----mase manje od 50 kg
    0103.912    ----mesnate za klanje                  kg       2.23
    0103.913    ----masne za klanje                   kg       2.60
    0103.919    ----ostalo                       kg       2.60
    0103.92 ----mase 50 kg ili više
    0103.922    ----mesnate za klanje                  kg       2.97
    0103.923    ----masne za klanje                   kg       2.97
    0103.929    ----ostalo                       kg       2.97

01.05          Domaća perad živa (kokoši,
            patke, guske, pure i biserke):
    0105.1     Mase do 185 g:
    0105.1     -----pilići:
    0105.119    -------ostali
            ex. teške linije za tov                 kom       1.67
            ex. lake linije za uzgoj                    kom       2.78
    0105.199    ----------ostalo:
            ex purići za tov                    kg       5.57
    0105.9 --Ostalo:
    0105.91 ------kokoši:
    0105.919    ------ ostale:
            ex. pilenke 18-tj (LL)                 kom       12.24
            ex. brojleri (TL)                    kg       4.08
            ex. izlučene kokoši (TL)                kg       2.04
            ex. izlučene kokoši (LL)                kg       2.04
    0105.99 ------ostalo:
    0105.999    ---------ostala ex.pure tovne              kg       8.16

02.01          Goveđe meso, svježe ili
            rashlađeno:
    0201.10 -Trupovi i polovice:
    0201.101    ------teleći                      kg       5.57
    0201.102    ------juneći                      kg       5.19
    0201.103    ------goveđi                      kg       4.08
    0201.109    ------ostali                      kg       4.08
    0201.20 --Ostali komadi s kostima:
    0201.201    ------teleći                      kg       5.57
    0201.202    ------juneći
            ex. kompenzirane četvrtine               kg       5.19
            ex. prednje četvrtine                  kg       4.45
            ex. stražnje četvrtine                 kg       5.94
    020 1.203    - - - goveđi:
            ex. kompenzirane četvrtine               kg       3.71
            ex. prednje četvrtine                  kg       3.71
            ex. stražnje četvrtine                 kg       5.19
    0201.209    - - -ostalo                       kg       5.19
    0201.30 -Bez kostiju:
    0201.301    - - - teleće                      kg       5.94
    0201.302    - - - juneće                      kg       5.94
    0201.303    - - - goveđe                      kg       5.19
    0201.309    - -ostalo                        kg       5.94

02.02          Goveđe meso,smrznuto:
    0202.10 -Trupovi i polovice
    0202.101    - -teleći                        kg       4.45
    0202.102    - - -juneći                       kg       4.08
    0202.103    - - - goveđi                      kg       1.11
    0202.109    ---ostalo                        kg       3.71
    0202.20 -ostali komadi s kostima:
    0202.201    --teleći                            kg       5.19
    0202.202    - - -juneći:
            ex.kompenzirane četvrtine                kg       4.45
            ex.prednje četvrtine                  kg       4.45
            ex.stražnje četvrtine                  kg       5.57
    0202.203    - - -goveđi
            ex. kompenzirane četvrtine               kg       1.11
            ex.prednje četvrtine                  kg       0.74
            ex.stražnje četvrtine
    0202.209    - - -ostalo                       kg       3.71
    0202.30 -Bez kostiju:
    0202.301    - -teleći                        kg       5.57
    0202.302    - - -juneći                       kg       5.57
    0202.303    - -goveđe:                       kg       1.86
    0202.309    - - -ostalo                       kg       2.23

02.03          Svinjsko meso,svježe
            rashlađeno ili smrznuto
    0203.l     -Svježe ili rashlađeno:
    0203.11 --trupovi i polovice                  kg       3.71
            ex.oguljena,obezmašćena
            polovica                        kg       5.57
            ex.polovica EU obrade              kg       3.71
    0203.12 --butovi,lopatice i komadi
            od njih, s kostima
            ex.but                         kg       5.19
            ex. lopatice i vrat bez masnoće,
            svježe                         kg       4.46
            ex.lopatice s masnoćom i
            kožom, svježe                      kg       4.08
    0203.19 --ostalo                        kg       5.19
            ex.kare bez masnoće,svježe               kg       5.19
            ex.kare s kožom i masnoćom
            svježe                         kg       4.45
    0203.2     -Smrznuto:
    0203.21 --trupovi i polovice                  kg       2.97
    0203.22 --butovi,lopatice i komadi
            od njih,s kostima
            ex.but                         kg       4.45
            ex.lopatice i vrat bez masnoće             kg       2.97
            ex. lopatice s masnoćom i
            kožom                          kg       2.60
    020329 - -ostalo
            ex.slanina                       kg       2.97
            ex.svinjski odresci I i II
            kategorije                       kg       2.41
            ex. kare bez masnoće i kože               kg       3.71
            ex. kare s kožom i masnoćom               kg       2.97

02.07          Meso peradi i jestivi otpaci
            peradi iz tar. br. 01.05, svježi,
            rashlađeni ili smrznuti:
    0207.10 -Perad neisječena u komade,
            svježa ili rashlađena
            ex. brojleri                      kg       7.42
            ex. kokoši                       kg       3.71
            ex. pure
            ex. patke                        kg       11.13
    0207.2     -Perad,neisječena u komade,
            smrznuta:
            ex. brojleri                      kg       7.42
    0207.21 --kokoši,domaće                 kg       1.48
    0207.22 - - pure                        kg       10.39
    020723 --patke                         kg       8.16
    0207.3     -Perad isječena u komade i
            otpaci,uključujući jetru,svježi
            ili rashlađeni
    0207.39 - -Ostalo
            ex.brojleri                       kg       9.09
            ex.brojleri file                        kg       18.55
            ex.pure                         kg       12.24
            ex.pure file                      kg       22.26
    0207.4     -Perad isječena u komade,
            osim jetre,smrznuti:
            ex.brojleri                       kg       8.90
            ex.brojleri file                        kg       14.84
    0207.42 - - od pura                       kg       14.84
            ex.pure file                      kg       18.55
    0207.50 -Jetra peradi, smrznuta:

02.10          Meso i jestivi mesni drugi
            klaonični proizvodi,soljeni,u
            salamuri,sušeni ili dimljeni,
            jestivo brašno i prah od mesa
            ili od drugih klaoničnih
            proizvoda:
    0210.1     -Svinjsko meso
    0210.11 --butovi,lopatice i drugi
            komadi od njih s kostima                kg       11.13
    0210.12 --potrbušine i komadi od
            njih
    0210.19 --ostalo

04.01          Mlijeko i vrhnje,
            nekoncentrirnni i bez dodanog
            šećera ili drugih tvari za
            zaslađivanje :
    0401.20 -S udjelom masti više od l%
            do 6% po masi
            ex.pasterizirano mlijeko
            ex.sterilizirano mlijeko                1        1.30

04.02          Mlijeko i vrhnje,koncentrirani
            ili s udjelom dodanog šećera ili
            drugih tvari za zaslađivanje:
    0402.10 -U prahu,granulama i
            drugim krutim oblicima,s
            udjelom masti do 1,5% po masi:
    0402.21 --bez dodanog šećera ili
            drugih tvari za
            zaslađivanje                      kg       8.90

04.03          Mlačnica, kiselo mlijeko,
            vrhnje, jogurt, kefir i ostalo
            fermentirano ili zakiseljeno
            mlijeko i vrhnje. koncentrirani
            ili nekoncentrirani, s udjelom
            dodanog šećera ili drugih tvari
            za zaslađivanje, aromatizirani
            ili dodanim voćem ili kakaom:
    0403.10 -jogurt
    0403.90 -ostalo
            ex.vrhnje iznad 12% masti                1        2.41
04.05  0405.00 Maslac i ostale masti i ulja,
            dobiveni od mlijeka:
    0405.001    ------svježi maslac
04.06          Sir i urda:
    0406.10 -Svježi sir (ukljućujući sir od
            surutke) nefermentirani i
            urda:
    0406.101    - -svježi sir,nefermentirani              kg       3.71
    0406.30 -Sir topljeni,osi struganog
            ili u prahu                       kg       8.28
    0406.90 -Sir ostali:
            ex. polutvrdi                      kg       7.42
            ex.tvrdi                        kg       9.28
04.07  0407.00 Jaja peradi i ptičja jaja,u ljusci
            svježa,konzervirana ili
            skuhana:
    0407.002    ---kokošja jaja za priplod
            ex.TL                          kom       1.11
            ex.LL                          kom       1.30
    0407.005    ---kokošja jaja,konzumna                kom       0.37
04.08          Jaja peradi i ptičja jaja bez
            ljuske i žumanjci jaja,svježi,
            sušeni,kuhani u vodi ili pari,
            oblikovani,smrznuti ili na
            drugi način konzervirani,s
            udjelom ili bez udjela šećera ili
            drugih tvari za zaslađivanje:
    0408.1     - Žumanjci :
    0408.11 - -sušeni                        kg       14.84
    0408.19 - -ostali                        kg       7.42
            ex.smrznuti                       kg       7.42
    0408.9     -ostalo:
    0408.91 - -sušeno
            ex.jaja u prahu                     kg       11.13
    0408.99 - -ostalo
            ex.melanž smrznuti                   kg       3.71
04.09  0409.00 Prirodni med
    0409.001    ---u pakovanju od 25kg             kg       5.57
    0409.009    - -u ostalim pakovanjima                kg       5.57
7.01          Krumpir,svježi ili rashlađeni
    0701.90 -ostali                         kg       0.00
07.03          Crveni luk,češnjak,poriluk i
            ostali lukovi,svj.ili rashlađeni:
    0703.109    - - -ostalo                       kg       0.00
07.04          Kupus,cvjetača,keleraba,kelj
            i sl. kupusno jestivo povrće,
            svjeđe ili rashlađeno
            -ostalo                         kg       0.00
07.05          Salata i cikorija,svježa ili
            rashlađena:
    0705.11 --glavičasta salata                   kg       0.00

07.06          Mrkva, broskva ili repa
            ugarnjača, cikla, celer kornjaš,
            rotkivca i sl. jestivo korjenasto
            povrće,svj. ili rashlađeno
    0709.90 -ostalo
            ex maslina                       kg       0.00
07.13          Sušeno mahunasto povrće u
            zrnu, oljušteno ili neoljušteno
            ili lomljeno
    0713.3     -Grah (Vigna spp., Phaseolus
            spp)
    0713.31 --grah vrsta Vigna mungo
            (L) Hepper ili Vigna
    0713.32 radiata (L) Wilczek                   kg       0.00
            --grah sitni crveni (Adzuki)
            (Phaseolus ili Vigna
            angularis)                       kg       0.00
    0713.33 --grah obični (Phaseolus
            vulgaris)                        kg       0.00
    0713.39 - ostali                            kg       0.00
08.06          Grožde, svježe ili suho:
    0806.10 -svježe
            -ex. grožde za preradu vina               kg       0.00
08.05          Agrumi, svježi ili suhi
    0805.20 -mandarine (ukljućujući tangirske i sadsumas
            mandarine): hibridi agruma
            (klementina vilking i sl )               kg       0.00
08.08          Jabuke, kruške i dunje, svježe
    0808.10 - jabuke                        kg       0.93
    0808.20 -kruške i dunje                     kg       0.93
10.01          Pšenica i suražica:
    1001.90 - Ostalo :
    1001.901    -- -sjemenska pšenica                  kg       0.74
    1001.902    ---ostala pšenica                    kg       0.74
10.03  1003.00 Ječam:
    1003.002    - - - pivarski                     kg       0.37
    1003.003    - - -za stočnu hranu                  kg       0.37
10.05          Kukuruz
    1005.90 - Ostali
    1005.901    - -bijeli                            kg       0.00
    1005.902    ---žuti                         kg       0.00
11.01  1101.00 Brašno od pšenice ili suražice:
    1101.001    ---pšenićno                       kg       0.93
11.02          Brašno od žitarica, osim od
            pšenice ili suražice:
    1102.20 -Kukuruzno brašno                    kg       0.93
11.03          Prekrupa od žitarica, krupica i
            pelete:
    1103.1     Prekrupa i krupica:
    1103.11 --pšenična                       kg       0.00
    1103.13 --kukuruzna                       kg       0.56
11.07          Slad, priženi ili neprženi:
    1107.10 -Neprženi                        kg       0.37
12.01  1201.00 Soja u zrnu, uključujući i
            lomljenu ili drobljenu                 kg       0.00
12.05  1205.00 Sjeme uljane repice
            uključujući lomljeno ili
            drobljeno                        kg       0.37
12.06  1206.00 Suncokretovo sjeme,
            ukljućujući lomljeno ili
            drobljeno                        kg       0.37
15.01  1501.00 Masti i ostale masti od svinja i
            peradi dobivene topljenjem,
            prešanjem ili solventnom
            ekstrakcijom:
    1501.002    - - -jestiva svinjska mast               kg       1.86
15.07          Sojino ulje i njegove frakcije,
            pročišćeni,ili nepročišćeni,ali
            kemijski nemodificirani
    1507.10 -Sirovo ulje,uključujući
            degumirano (bez smole)             kg       0.74
    1507.90 -ostalo
            ex. rafinirano ulje
            pakirano iznad 25 l                   l        5.19
            ex.rafinirano ulje
            pakirano od 0,50 l do 25l                l        5.57
15.09          Maslinovo ulje (dobiveno
            mehaničkim postupkom) i
            njegove frakcije,pročišćeni ili
            nepročišćeni ali kemijski
            nemodificirani:
    1509.10 -Iz prvog prešanja                   l        2.60
    1509.90 -Ostalo
            ex. maslinovo ulje,pakirano
            iznad 25 l                       l        2.23
            ex.maslinovo ulje,pakirano od
            0,5 l do 25 l                      l        9.28
15.10  1510.00 Ostala ulja dobivena isključivo
            od masline solventnom
            ekstrakcijom i njihove frakcije,
            pročišćeni ili nepročišćeni,ali
            kemijski nemodificirani,
            uključujući mješavine tih ulja
            ili frakcija s uljima ili
            frakcijama iz tar.br. 15.09 ex.
            maslinovo ulje,pakirano iznad
            25 l                          l        2.23
            ex.maslinovo ulje,pakirano od
            0,5 l do 25 l
15.12          Ulje od sjemena suncokreta,
            šafranike i pamuka te njihove
            frakcije,pročišćeni ili
            nepročišćeni,ali kemijski
            nemodificirani:
    1512.1     -Ulje od suncokreta i
            šafranike i njihove frakcije:
    1512.11 --sirovo ulje                      kg       0.74
    1512.19 --ostalo
            ex.rafinirano ulje pakirano
            iznad 25 l                       l        5.l 9
            ex. rafinirano ulje pakirano od
            0,5 l do 25 l                      l        5.57
15.14          Ulje od repice ili ulje od slačice
            i njihove frakcije,rafinirani ili
            nerafinirani,ali kemijski
            nemodificirani:
    1514.10 -Sirovo ulje:
    1514.101    ---od repice                      kg       0.74
    1514.90 -Ostalo:

    1514.901    ---od repice
            ex. rafinirano ulje pakirano
            iznad 25 l                       l        5.19
            ex. rafinirano ulje, pakirano od
            0,5 l do 25 l                      l        5.57
15.15          Ostale biljne masti i ulja,
            nehlapljivi i njihove frakcije,
            pročišćeni i nepročišćeni, ali
            kemijski nemodificirani
    1515.90 -Ostalo
15.16          Masti i ulja životinjskog biljnog
            porijekla i njihove frakcije,
            djelomično ili potpuno
            hidrogenezirani, interesterificirani,
            resterificirani ili eledinizirani,
            rafinirani ali dalje
            nepripremljeni:
    1516.20 -Biljne masti i ulja i njihove
            frakcije
    1516.209    - - ostalo                       l        9.28
15.17          Margarin, mješavine ili
            preparati od masti ili ulja
            životinjskog ili biljnog porijekla
            ili od frakcija različitih masti ili
            ulja iz ove glave prikladni
            za jelo, osim jestivih masti ili
            ulja i njihovih frakcija iz tar.br.
15.16:
    1517.10 -Margarin, isključujući tekući
            margarin
            ex. industrijski                        kg       4.45
            ex. stolni
            ex. mazivi                       kg       7.42
    1517.90 -ostalo
            ex. rafinirano ulje pakirano
            iznad 25 l
            ex. rafinirano ulje pakirano
            od 0,5 l do 25 l                    l        5.57
            ex. biljna mast                     kg       4.45
16.01  1601.00 Kobasice i slični proizvodi od
            mesa, drugih klaoničnih
            jestivih proizvoda ili od krvi,
            složeni prehrambeni proizvodi
            na bazi tih proizvoda:
    1601.001    - - trajni                       kg       9.28
    1601.002    - - -polutrajni                     kg       7.42
    1601.009    - -ostalo                        kg       9.28
16.02          Ostali pripremljeni ili
            konzervirani proizvodi od mesa,
            drugih klaoničnih
            proizvoda ili od krvi
    1602.10 -Homogenizirani proizvodi                kg       11.13
    1602.20 -Od jetre bilo koje životinje              kg       9.28
    1602.30 -Od peradi iz tar.br. 01.05:
    1602.31 --pureći:
            ex. trajni                       kg       14.10
            ex. polutrajni                     kg       14.84
            ex. obareni                       kg       11.13
    1602.39 - -ostalo :
            ex. pileći polutrajni                  kg       12.24
            ex. pileći obareni                   kg       10.02
    1602.4     -Svinjski:
    1602.41 --šunke i odresci šunki                 kg       11.13
    1602.42 -lopatice i odresci lopatica              kg       11.13
    1602.49 - -ostalo,uključujući
            mješavine                        kg       11.13
    1602.50 -Goveđi                     kg       7.42
    1602.90 -Ostalo,uključujući
            prerađevine od krvi bilo
            kojih životinja                     kg       7.42
17.01          Šećer od šećerne trske i
            šećerne repe i kemijski čista
            saharoza u krutom stanju
    1701.99 - - Ostalo :
    1701.991    ---šećer od šećerne trske,
            rafinirani                       kg       1.86
    1701.992    ---šećer od šećerne repe,
            rafinirani                       kg       1.86
17.04          Proizvodi od šećera
            (uključujući bijelu čokoladu)
            bez kakaa
    1704.10 -Žvakaće gume,uključujući i
            one presvučene šećerom             kg       9.28
    1704.90 -Ostalo:
    1704.901    ---bomboni                       kg       3.71
18.06          Čokolada i ostali prehrambeni
            proizvodi koji sadrže kakao
    1806.3     -Ostalo u pločama ili
            šipkama
    1806.31 - -punjeni                       kg       11.13
    1806.32 --nepunjeni                       kg       12.99
    1806.90 - Ostalo                        kg       11.13
            ex. čokoladna jaja                   kg       0.37
19.02          Tjestenina,kuhana ili
            nekuhana ili punjena (mesom
            ili drugim tvarima) ili
            drugačije pripremljena,kao što
            su špageti,makaroni,rezanci,
            lazanji,njoki,ravijoli,kaneloni,
            kuskus,pripremljeni ili
            nepripremljeni,
    1902.1     -Tjestenina nekuhana i
            nepunjena niti drugačije
            pripremljena:
    1902.11 --s dodatkom jaja                    kg       2.04
    1902.19 - - ostala                       kg       2.04
19.05          Kruh, peciva,kolači,biskviti i
            ost. pekarski proizvodi s
            dodatkom kakaa ili bez,
            dodatka kakaa,hostija,kapsule
            sa farmaceutske proizv.,
            oblatne,rižin papir,i sl.
            proizvodi:
    1905.30 -Slatki biskviti,vafli ,oblatne             kg       3.71
    1905.90 -ostalo                         kg       3.71
20.01          Povrće,voće i ostali jestivi
            dijelovi biljaka, pripremljeni ili
            konzervirani u octu ili octenoj
            kiselini:
    2001.10 -Krastavci i kornišoni                 kg       0.00
    2001.90 -Ostalo:
    2001.901    - - -paprika
    2001.909    - - ostalo                       kg       0.00
22.03  2203.00 Pivo dobiveno od slada             l        1.86
22.04          Vino od svježeg grožđa
            uključujući pojačana vina,
            mošt od grožđa osim mošta iz
            tar.br. 20.09:
    2204.2     Ostala vina, mošt od grožđa
            s fermentacijom
            zaustavljenom dodavanjem
            alkohola
    2204.21 --u posudama do 2 lit:
    2204.211    -- -stolno vino                     l        2.41
    2204.212    ----kvalitetno vino
            ex. bijelo                       l        3.34
    2204.219    - -dezertno vino                    l        3.71
    2204.29 - -ostalo:
    2204.291    - - -stolno vino                        l        2.23
    2204.292    ----kvalitetno vino:
            ex. bijelo                       l        2.97
    2204.299    - - -ostalo                       l        2.41
23.04  2304.00 Uljane pogače i ostali kruti
            ostaci dobiveni pri exstrakciji
            ulja od soje, nemljeveni,
            mljeveni ili peletizirani:
    2304.001    -- - -sojini                      kg       0.37
    2304.009    -ostalo                         kg       0.37
23.06          Uljane pogače i ostali kruti
            ostaci dobiveni exstrakcijom
            biljnih masti ili ulja, osim onih
            iz tar. br. 23.04 i 23.05,
            nemljeveni, mljeveni ili
            peletizirani:
    2306.30 -od suncokretovog sjemena                kg       0.37
    2306.40 -od sjemena uljane repice                kg       0.14
23.09          Proizvodi koji se upotrebljavaju
            za životinjsku hranu
    2309.901    - --kompletne krmne smjese
            i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i
            stoke
    2309.902    - -stočna hrana obogaćena
            melasom, tropom, ugljenim hidratima,
            vitaminima, mineralima
            i slično                            kg       0.56
    2309.903    - - -premiksi                      kg       0.56
    2309.909    - - -ostalo                       kg       0.56
24.01          Duhan sirovi, ili neprerađeni
            duhanski otpaci
    2401.10 -Duhan, neižiljeni                   kg       0.00
    24012.20    -Duhan, djelomično ili
            potpuno ižiljen                     kg       0.00
    2401.30 -Duhanski otpaci                    kg       0.00
35.02          Albumini, albuminati i ostali
            albuminski derivati:
    3502.10 -Albumin od jaja
            ex. bjelanjak u prahu                  kg       14.84
            ex. bjelanjak smrznuti                 kg       7.42

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini posebne pristojbe pri uvozu poljopridrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine" broj 25/94 i 44/94).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/1

Urbroj : 526-01/94-0010

Zagreb, 27. srpnja 1994.

Ministar gospodarstva

Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.