Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 01.08.1994 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PRAVA NA POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za opremu novorođenog djeteta.

Članak 2.

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada: 1. osiguraniku - ženi u slučaju porođaja; 2. osiguraniku - muškarcu u slučaju porođaja ženske osobe koja je zdravstveno osigurana kao član njegove obitelji.

Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta pripada i :

1. za dijete rođeno u roku od 10 mjeseci od dana smrti osiguranika, odnosno poslije razvoda braka s osiguranikom kome pripada ova pomoć;

2. za dijete rođeno izvan braka ako je očinstvo utvrđeno na osnovi priznanja ili sudskog ustanovljenja;

3 za usvojeno dijete do 12 mjeseci starosti, ako za to dijete pomoć nije već ranije isplaćena.

Članak 3.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta iz članka 2. stavak 1. točka 1. i 2. ovog pravilnika, isplaćuje se osiguraniku, a iz stavka 2. točka 1, 2. i 3. istog članka, roditelju odnosno usvojitelju djeteta kod kojeg se dijete nalazi na uzdržavanju.

Članak 4.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se na temelju izvoda iz matice rođenih.

Članak 5.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se putem nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno njegove ispostave, kod koje je osoba zdravstveno osigurana.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/94-01/60

Urbroj : 534-02-22-94-2

Zagreb, 27. srpnja 1994.

Ministar

prof.dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.