Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 01.08.1994 Priopćenje o iznosu 60% prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnom tromjesječju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Ministarstvo rada i socijalne skrbi - Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje provođenja Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća, daje

PRIOPĆENJE

O IZNOSU 60% PROSJEČNE PLAĆE OSTVARENE U GOSPODARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U PRETHODNOM TROMJESJEČJU

Priopćujemo da 60 % prosječne plaće ostvarene u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj u prethodnom tromjesečju (3-5/94) iznosi 1.165,80 K, a odnosi se na korisnike ostalih materijalnih prava, koji svoja prava ostvaruju prema članku 44., 46., 47., 49., 52., 53., 55. i 56. Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća

Za djelatnike koji svoja prava ostvaruju sukladno odredbama čl. 45., 60% prosječne plaće u prethodnom mjesecu (5/94) iznosi 1.200,00 K.

Broj : 006-04/94-03/1-345/94-1

Zagreb, 28. srpnja 1994.

Za Zajedničku komisiju

Luka Krznarić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.