Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 22.07.1994 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Sveučilišta u Zagrebu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/81, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), članka 5. stavka 3. i članka 146. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93 i 34/94), Vlada RepubIike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 1994. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Daje se suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu, koii je Upravno vijeće Sveučilišta u Zagrebu donijelo na sjednici održanoj 13. srpnja 1994. godine.

Klasa: 602-04/94-01/11

Urbroj : 5030104-94-2

Zagreb, 14. srpnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.