Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 22.07.1994 Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ZA KOJE SU OSNOVANE GRANIČNE VETERINARSKE STANICE

I.

Uvoz, izvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja, obavlja se preko slijedećih graničnih prijelaza:

1. Zagreb - zračna luka, Zagreb - ranžirni kolodvor, Bregana, Macelj i Jurovski Brod, za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Zagrebu;

2. Rijeka - pomorska luka, Bršica - pomorska luka, Rupa, Šapjane, Lupoglav i Kaštel, za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Rijeci;

3. Split - pomorska luka, Split - zračna luka, Kamensko, Zadar - pomorska luka, Vinjane Gornje, Ploče - pomorska luka, Metković, Dubrovnik - pomorska luka i Dubrovnik - zračna luka, za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Splitu;

4. Osijek - zračna luka, Beli Manastir, Kneževo, Donji Miholjac i Županja, za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Osijeku;

5. Goričan, Kotoriba - Murakerszutur, Koprivnica - Gyekenyes, Trnovec i Čakovec, za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Goričanu.

II.

Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice ("Narodne novine", br. 86/93.).

III.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-01/87

Urbroj : 525-01-94-1

Zagreb, 12. srpnja 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.