Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 22.07.1994 Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZVADAKA IZ DRŽAVNIH MATICA NAMIJENJENIH INOZEMSTVU

I.

Za izvatke iz državnih matica izdatih sukladno Pravilniku o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu ("Narodne novine", broj 48/94), podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 20 kuna.

II.

Sredstva ostvarena plaćanjem naknade iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti za nabavu obrazaca iz državnih matica, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 6. lipnja 1994. godine.

Klasa: 223-01/94-01/0031

Urbroj : 515-02-03/1-94-1

Zagreb, 6. srpnja 1994.

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.