Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 22.07.1994 Pravilnik o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91 i 106/93), ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske

Članak 1

Ovim Pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i kroj službene odore, odjećei obuće, rokovi trajanja, način noćenja i vrijeme nošenja.

Članak 2.

Djelatnicima carinske službe Republike Hrvatske koji obavljaju poslove osnovne djelatnosti, djelatnici Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), koji obavljaju kontrolno-revizijske poslove i poslove suzbijanja krijumčarenja, te djelatnici carinarnica koji rade na carinskoupravnom i carinskoprekršajnom postupku; imaju pravo na službenu odoru i obvezni su je nositi.

Pored djelatnika iz stavka 1. ovog članka službenu odoru moraju nositi i pomočnici ravnatelja i načelnici odjela, te drugi djelatnici carinske službe kada obavljaju poslove carinske kontrole i nadzora na granici.

Pored službene odore, pravo na radnu odoru imaju djelatnici koji obavljaju poslove pregleda u prijevoznim i prijenosnim sredstvima, u carinskim stovarištima skladištima, smjestištima, carinskim laboratorijima, te djelatnici na drugim stručno-tehničkim poslovima, koje odredi ravnatelj

Članak 3

Službenu odoru čine:

1. kapa

2. beretka

3. sako 4. hlače 5. suknja

6 košulja ljetna i zimska

7. kravata

8. vjetrovka

9. pulover

10. cipele

11. remen za hlače ili suknju

12. kišni ogrtač

- Kapa

Kapa je izrađena od tkanine sinje plave boje u srednjoj nijansi i sastavljena je od tri dijela: tjemena kape, središnjeg dijela i štitnika.

Tjeme kape je blago izvijeno prema prednjem dijelu koji je 7 cm uzdignut od središnjeg dijela. Gornji dio tjemena kape opšiven je tankom pozlačenom niti. Na prednjem dijelu 0,5 cm iznad srednjeg dijela nalazi se metalna oznaka ovalnog oblika (u daljnjem tekstu: značka). U sredini oznake nalazi se grb Republike Hrvatske izrađen u emajlu i prirodnim bojama, koji je osim u gornjem dijelu uokviren ovalnim vijencem od stiliziranog pozlačenog lišća izrađenog u niskom reljefu.

Središnji dio prekriven je gumiranom crnom trakom. Iznad štitnika nalazi se trostruki pozlačeni pleter.

Štitnik je izrađen od plastike i obrubljen kožom.

- Beretka

Beretka je izrađena od tkanine sinje plave boje u srednjoj nijansi. Sastavljena je od tri dijela: tjemena, središnjeg dijela i kožnog opšivača kroz koji je provučena crna pasica širine 7 mm, čija dva dijela izlaze na zadnjem kraju beretke u dužini od 8,5 cm.

- Sako

Sako je izrađen od tkanine sinje plave boje u srednjoj nijansi. Kopča se dvostruko s dva dugmeta u tri reda. Dugmad je metalna, sive boje. U sredini svakog dugmeta ugravirana su slova CHR. Na prednjem gornjem lijevom dijelu sakoa nalazi se ušiven unutarnji džep u koji se utiskuje značka. Na gornjem dijelu revera ušivene su službene oznake. Službene oznake su pozlaćene, četverokutne zvjezdice promjera 10 mm, utisnute na podlošcima paralelograma, veličine 2,5 x 3,5 cm, obrubljene jednostrukom Odnosno dvostrukom trakom zlatne boje promjera 3 mm.

Na donjem dijelu sakoa nalaze se džepovi s poklopcima. Na donjem dijelu rukava našivena su dva metalna dugmeta sive boje sa istim oznakama.

- Hlače

Hlače su izrađene od tkanine sinje plave boje u srednjoj nijansi, klasičnog kroja. S desne stražnje strane je ušiven džep, koji se kopča dugmetom u nijansama od svijetlo plave do tamno sive boje. Nogavice su bez mandžeta, a u donjem dijelu široke su od 22 do 26 cm. Na prednjoj strani nalaze se po dva ušitka sa svake strane i pasica širine 3,5 cm, koja se kopča dugmetom u nijansi od svijetle do tamno sive boje. Hlače se zakopčavaju zatvaračem.

- Suknja

Suknja je izrađena od tkanine sinje plave boje u srednjoj nijansi i klasičnog je kroja. Sa zadnje strane kopča se dugmetom u nijansi svijetlo do tamno sive boje. Suknja je na zadnjoj strani prorezana 15 - 20 cm. S unutarnje strane podstavljena je sa svilenom tkaninom.

- Košulja

Košulja ljetna je svijetlo plave boje i kopča se sa sedam dugmadi plave boje. Na prednjoj strani ušivena su dva harmonika džepa s poklopcima koji se kopčaju s dugmetom plave boje. Na lijevoj strani džepa ušiven je unutarnji džep u koji se utisne značka.

Zimska košulja istog je oblika i boje kao ljetna, osim što ima duge rukave.

- Kravata

Kravata (muška i ženska) izrađena je od svilene tkanine sive boje na kojoj je isprepleten hrvatski pleter u crvenoj boji.

- Vjetrovka

Vjetrovka s uloškom sinje plave je boje u srednjoj nijansi i podstavljena je svilenom tkaninom.

Vjetrovka ima kapuljaču koja je izrađena tako da pokriva kapu. Vjetrovka ima 5 dugmeta u jednom nizu ispod kojih je zatvarač i vrpca za stezanje. Na lijevoj i desnoj strani urezani su kosi džepovi koji se zatvaraju dugmetom. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane su dva duboka džepa s poklopcem koji se zatvaraju sa dva dugmeta. Vjetrovka je odgovarajuće dužine i doseže do koljena.

- Pulover

Pulover je olovno sive boje klasičnog kroja sa V izrezom, obrubljen širine 3 cm. Pulover i rukavi završavaju pasicom širine 7 cm.

- Obuća

Obuča muška i ženska crne je boje klasičnog kroja.

- Remen

Remen za hlače ili suknju kožni je i crne boje, a na prednjem dijelu nalazi se metalna žuta kopča s utisnutim oznakama CHR, a u pravokutniku veličine 2,5 x 3,5 cm, obrubljena metalnom viticom.

Ljetni remen je od grubog platnenog materijala sinje plave boje u srednjoj nijansi s metalnom kopčom.

- Kišni ogrtač

Kišni ogrtač je tamnoplave boje, a kapuljača je izrađena tako da pokriva kapu.

Kišni ogrtač kopča se sa četiri dugmeta u jednom nizu. Ispod ovratnika s prednje i zadnje strane u dužini od 20 cm pojačana je sivim materijalom.

Na leđima ispod pojačanja i ispod pazuha ušivena je mrežasta tkanina. S lijeve i desne strane urezan je jedan kosi džep normalne veličine, a u desnom džepu ostavljen je prorez.

Kišni ogrtač je odgovarajuče veličine i doseže do koljena

Članak 4.

Zimska odora i zimska odjeća i obuća nose se u pravilu od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada, osim ako ravnatelj Carinske uprave ovisno o vremenskim uvjetima ne naredi drukčije.

Članak 5.

Svaki dio odore, odjeće i obuće ima svoj uporabni rok. Popis dijelova odore, odjeće i obuće s naznakom roka uporabe sastavni je dio ovog Pravilnika.

Čanak 6.

Dijelovi odore, odjeće i obuće za koje nije utvrđen rok uporabe zamjenjuju se nakon dotrajalosti.

Dotrajalost utvrđuje upravitelj carinarnice.

Članak 7.

Djelatniku prilikom primitka u radni odnos ili raspored na radno mjesto izdaje se nova odora, odjeća i obuća.

O izdanoj odori, odjeći i obući vodi se evidencija.

Članak 8.

Pojedini dijelovi odore, odjeće i obuće mogu se zamijeniti i prije isteka roka propisanog ovim Pravilnikom ukoliko su oštečeni i uništeni tijekom službe.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, rješenje kojim se odobrava zamjena odore donosi, na prijedlog upravitelja carinarnice, ravnatelj Carinske uprave.

Članak 9.

Ukoliko je do uništenja pojedinih dijelova odore, odjeće i obuće došlo izvan obavljanja službe ili grubom nepažnjom za vrijeme obavljanja službe, djelatniku će se izdati nova na njegov trošak.

Članak 10.

Ukoliko djelatniku prestaje radni odnos ili bude raspoređen na drugo radno mjesto gdje nije propisano nošenje odore, odjeće i obuće, obavezan je vratiti odoru za koju je zadužen.

Članak 11.

Odora, odjeća i obuća mora se uredno održavati i čuvati.

Djelatnik koji prilikom obavljanja službe ne bude imao urednu odoru, odjeću i obuću čini lakšu povredu radne discipline za koju mu ravnatelj Carinske uprave, odnosno upravitelj carinarnice izriče disciplinsku mjeru opomene ili javne opomene.

Članak 12.

Načelnik Odjela za organizaciono-kadrovske i opće poslove Carinske uprave obavezan je organizirati nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidentiranju odore, odjeće i obuće. Carinarnice na kraju polugodišta sastavljaju pismeno izvješće o stanju i zalihama svih vrsta odora, odjeća i obuća i dostavljaju ga Carinskoj upravi. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/17

Urbroj: 513-02-04/1-94-1

Zagreb,15.srpnja 1994.

Ravnatelj

Josip Knezić,v.r.
POPIS ODORA,ODJEĆE I OBUĆE S NAZNAKOM UPORABNOG ROKA

__________________________________________________________________________________
Red.      Naziv i vrsta      Komada     Uporabni rok u
br.                   Par           mjesecima
__________________________________________________________________________________

1.       Kapa          1                36
2.       Beretka     1                36
3.       Sako          1                12
4.       Hlače          1                12
5.       Suknja         1                12
6.       Košulja ljetna     2                12
7.       Košulja zimska 2                12
8.       Kravata     2                12
9.       Vjetrovka        1                36
10.       Pulover     1                24
11.       Cipele         1                12
12.       Remen za hlače i    1                36
        suknju
13.       Kišni ogrtač      1                48
__________________________________________________________________________________

Napomena:
Dodatno jedne hlače, jedna suknja i jedne cipele kod prvog zaduživanja.