Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 13.07.1994 Naputak o isplatama u gotovu novcu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93.). ministar financija donosi

NAPUTAK

O ISPLATAMA U GOTOVU NOVCU

1. Ovim Naputkom se utvrđuju isplate koje jedinice lokatne uprave i samouprave, državna tijela, fondovi, poduzetnici i druge pravne osobe, kao i osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, mogu građanima obaviti u gotovom novcu.

2. Isplatama u smislu točke 1. ovog Naputka razumijevaju se isplate koje se obavljaju građanima za isporučenu robu ili obavljene usluge po bilo kojoj osnovi,

3. S isplatama u gotovom novcu u smislu točke 1. ovog Naputka izjednačene su isplate čekom, isplate na tekući račun ili štednu knjižicu građana pri poslovnoj banci i sve druge isplate obavljene neposredno odnosno mimo žiro-računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa.

4. Građanima se u gotovu novcu mogu isplačivati:

- primanja koja se sukladno odredbanka članka 6. Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom,

- primanja koja se sukladno odredbanka članka 37. Zakona o porezu na dohodak smatraju neoporezivim dohotkom,

- dohoci od nesamostatnog rada sukladno odredbanka članka 7. Zakona o porezu na dohodak,

- dohoci od nesamostatnog rada sukladno odredbanka članka 9. Zakona o porezu na dohodak, uz uvjet da poslodavac odnosno isplatitelj ne isplati iznos veći od 500,00 kuna po jednom posloprimcu godišnje,

- prihodi od otkupa poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva plaćaju prema katastarskom prihodu,

- prihodi od otkupa sekundarnih sirovina i slično uz uvjet da sakupljanje sekundarnih sirovina nije djetatnost, odnosno da ove prihode građani ostvaruju u visini do 4.000.00 kuna godišnje,

- prihodi od prodaje osobnih stvari odnosno imovine fizičkih osoba koja ne služi za obavljanje njihove djelatnosti,

- prihodi koje ostvaruju djeca i omladina do navršene punoljetnosti, odnosno za vrijeme redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih, odnosno privremenih i povremenih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i sakupljanje plodova i bilja; poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično; poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično; amatersko sudjelovanje u radu kulturnoumjetničkih društava i slično), uz uvjet da ovi prihodi godišnje ne prelaze iznos od 4.000,00 kuna.

5. Ovaj Naputak stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/94-01/824

Broj : 513-07/93-1

Zagreb, 6. srpnja 1994.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.