Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 06.05.1994 Popis registriranih objekata - Uprava za veterinarstvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Ministarstvo potjoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo prema odredbi članka 28 Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91, 64/91 i 26/93) objavljuje

POPIS

registriranih objekata

REGISTRIRANI OBJEKT U KUĆANSTVU ZA SORTIRANJE I PAKIRANJE JAJA

Red.  Vlasnik i adresa            Reg.broj
br.
1. "GOSPODARSTVO ŠIMEK"
Moravče - Sesvete                    30

REGISTRIRANI OBRTNIČKI OBJEKTI ZA PROIZVODNJU JEDNODNEVNIH PILIĆA

Red. broj    Vlasnik i adresa        Reg br.

1. DALIBOR KOVAČEVIĆ - Zagreb  118Klasa: 322-01/94-1/19

Urbroj: 525-01-94-1

Zagreb, 26. travnja 1994.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.