Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 06.05.1994 Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđeno je da je prilikom tiskanja tehničkom greškom nastala pogreška u Obrascu 11 uz Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica objavljenom u "Narodnim novinama", br. 34 od 29. travnja 1994. godine. jer na obrascu 11 u sredini obrasca nije otisnut grb Republike Hrvatske, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica

Obrazac 11 objavljuje se s valjano otisnutim grbekm Republike Hrvatske.

Urbroj: 50501-94-448

Zagreb, 3. svibnja 1994.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.