Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 94/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 1994. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH IZNOSA MASE SREDSTAVA ZA ISPLATU MIROVINA

Članak 1.

Ovom uredbom ureduje se način utvrdivanja najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina u mjesecu svibnju 1994. godine.

Članak 2.

Masa sredstava za isplatu mirovina u svibnju 1994. godine umanjena za doprinos za zdravstvo, ne može biti veća od mase sredstava isplaćene za mirovine u mjesecu travnju 1994., godine. Utvrdeni iznos mase sredstava za mirovine iz stavka 1. ovoga članka korigira se za postotak promjene broja umirovljenika.

Članak 3.

Izuzetno od odredbe članka 118. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93), pri oporezivanju mirovina osobni odbitak za samog umirovljenika utvrđuje se primjenom koeficijenta 2.

Članak 4.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi. Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/94-01/02

Urbroj: 50301 05-94-8

Zagreb, 28. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.