Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Odluka o osnivanju i zadaćama Odbora za obnovu Osječke Tvrđe
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3 Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 41/90, 8/91. 4/91. 53A/91, 9/82, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. travnja 1994. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU I ZADAĆAMA ODBORA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

I.

Osniva se Odbor za obnovu Osječke Tvrđe (u daljnjem tekstu: Odbor za obnovu) sa zadaćom da osigura provedbu programa zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove spomeničke cjeline Osječke Tvrđe, te da ostvari uvjete za trajnu zaštitu i očuvanje Osječke Tvrde kao ugrožene spomeničke cjeline, za njezinu obnovu i otklanjanje šteta nastalih u domovinskom ratu.

II.

Odbor za obnovu čine ministar kulture i prosvjete, kao predsjednik Odbora, te članovi:

- ministar financija

- ministar graditeljstva i zaštite okoliša

- ministar znanosti i tehnologije

- ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete

- predstavnik Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu,

-direktor Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvoj,

- župan Županije Osječko-baranjske,

- gradonačelnik Grada Osijeka,

- rektor Sveučilišta u Osijeku,

- predsjednik Stručno-izvršne koordinacije za obnovu Osječke Tvrđe,

- ravnatelj Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku.

III.

Odbor za obnovu:

- na prijedlog stručno-izvršne koordinacije za obnovu Osječke Tvrde, utvrđuje srednjoročne i godišnje planove i programe zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrde;

- prati izvršenje planova i programa, zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrđe;

- daje mišljenje o financijskom planu sredstava namijenjenih zaštiti i obnovi Osječke Tvrđe;

- daje mišljenje na izdavačke. filmske i slične projekte koji se odnose na obnovu spomeničke cjeline Osječke Tvrđe ;

- predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje poticajnih mjera za provedbu programa zaštite, revitalizacije i obnove Osječke Tvrde;

- podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje.

Odbor za obnovu odlućuje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

IV.

Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove za potrebe Odbora za obnovu obavljat će Zavod za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture i prosvjete.

V.

Sredstva za rad Odbora za obnovu osiguravaju se u financijskom planu sredstava namijenjenih zaštiti, konzervaciji i obnovi spomeničke cjeline Osječke Tvrde pri Ministarstvu kulture i prosvjete.

VI.

Odbor za obnovu može, prema potrebi, imenovati ekspertne timove i pojedine stručnjake za obavljanje zadaća u svezi s programom zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove Osječke Tvrđe.

VII.

Ministar kulture i prosvjete imenovat će stručno-izvršnu koordinaciju za obnovu Osječke Tvrđe kao operativno tijelo odgovorno za pripremu, izradbu i provedbu programa zaštite, konzervacije, revitalizacije i obnove spomenićke cjeline Osječke Tvrđe.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-08/94-01/02

Urbroj: 5030104-94-2.

Zagreb, 21. travnja 1984.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r