Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-458/1993. od 6. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, povodom ustavne tužbe Ž. S. iz P., na sjednici 24. travnja 1994. godine donio je ovu

ODLUKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-458/1993. OD 6. TRAVNJA 1994.

1.

Ustavna tužba se odbija.

2.

Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ž. S. iz P. predlaže da se ukinu presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Psz-37/1992 od 31. svibnja 1993. godine, rješenje Republičkog vijeća za prekršaje broj P14/1992 od 14. siječnja 1992. godine, te rješenje Suca za prekršaje Općine K. broj 1039/1991 od 4. prosinca 1991. godine, iz razloga što su ovim aktima povrijeđena njezina prava zajamčena člankom 31. Ustava Republike Hrvatske. Budući da članak 31. Ustava Republike Hrvatske garantira pravo na suđenje po blažem zakonu, podnositeljica ustavne tužbe zaključuje da je na njezin slučaj trebalo primijeniti Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti jer propisuje blaže sankcije od Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje ugrožavaju cijelu zemlju. Budući da to nije učinjeno, ona smatra da je povrijeden Ustav Republike Hrvatske na njezinu štetu. Ustavna tužba je pravodobna i iscrpljen je dopušten pravni put, čime je udovoljeno pretpostavkama iz članaka 28. i 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991). Ustavna tužba je neosnovana. Tijekom postupka pred ovim Sudom je utvrđeno da je citiranim osporenim rješenjima Ž. S. proglašena krivom zato što je primila odnosno zadržala na radu dvije osobe bez propisanih zdravstvenih pregleda, te je kažnjena novćanom kaznom zbog počinjenog prekršaja iz članka 54. stavak 1. točka 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju, preuzetog temeljem članka 1 stavak 1. točka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva ("Narodne novine", broj 53/1991). Članak 31. Ustava Republike Hrvatske jamči gradaninu pravo da će mu se za dijelo počinjeno po ranijem strožem zakonu, ako kasnije bude donesen blaži zakon, suditi po tom blažem zakonu. Podnositeijica ustavne tužbe, nije učinila vjerojatnom svoju tvrdnju da je osporenim rješenjem povrijeđena ova ustavna odredba. U konkretnom slučaju naime, nije u pitanju raniji stroži i kasnije blaži zakon, već su u pitanju dva zakona, koja su istodobno na snazi, sam jedan od njih je primjenjen na ponašanje Ž. S. i po tom je zakonu kažnjena. Zato je odlučeno kao u točki 1. izreke.

Točka 2. izreke ove odredbe temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-458/1993.

Zagreb. 6. travnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.