Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-4/1993. od 6. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe B. M. iz D., na sjednici 6. travnja 1994. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

I.

Odbacuje se ustavna tužba.

II.

Prijedlogom za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 23. ožujka 1993. godine ur. br. 511-01-43-UP/I-16380/16573/1-93 može se temeljem odredbi članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) tražiti zaštita prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/1991) o ponavljanju postupka.

III.

Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ustavna tužba je podnesena radi zaštite ustavnih prava utvrđenih odredbama članka 14. stavak 2., članka 16,17. 18,19, 26, 28. i 35. Ustava, povrijeđenih presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-5723/1993 od 15. srpnja 1993. godine.

Označenom presudom Upravnog suda odbijena je u upravnom sporu tužba podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ur. br. 511-01-43-UP/I-16380/16573/1-93 od 23. ožujka 1993. godine, kojim je odbijen zahtjev podnositelja ustavne tužbe za primitak u hc-vatsko državljanstvo temeljem članka 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/1991 i 28/1992). Ustavna tužba nije dopuštena. Osporena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, kao i navedeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, temelje se na odredbama članka 26. stavak 2. i 3. navedenog Zakona o hrvatskom državljanstvu, prema kojima se može odbiti zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva iako su ispunjene pretpostavke, ako se ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva treba odbiti (stavak 2.), a u obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi odbijanja (stavak 3.). Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj U-1206/1992 od 8. prosinca 1993. godine, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 113 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuo je odredbe stavka 3. članka 26. navedenog Zakona. Prema odredbama članka 23. stavak 2 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991) svatko kome je povrijedeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu toga pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odre daba o ponavljanju postupka prema Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/1991), a u rokovima utvrđenim stavkom 3. navedenog članka Ustavnog zakona. Kako u konkretnom slučaju podnositelj ustavne tužbe zaštitu svojih prava može ostvariti primjenom odredbi navedenog članka Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ustavnu je tužbu valjalo odbaciti te je stoga riješeno kao pod točkama I. i II. izreke. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 2. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-III-4/1993.

Zagreb. 6. travnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v r

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: