Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-210/1994. od 13. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u povodu ustavne tužbe M. P. iz M., na sjednici 13. travnja 1994. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1.

Ustavna se tužba odbacuje.

2.

Podnositelj ustavne tužbe ima pravo tražiti izmjenu pravomoćnog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-43-UP/I-16373/15638/1-93. od 21. travnja 1993. godine primjenom odredaba članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 ).

3.

Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

M. P., zastupan od odvjetnice B. S.-R. iz D., podnio je ovom Sudu, dana 17. veljače 1994. godine. ustavnu tužbu navodeći da su mu presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-7307/1993-4. od 15. srpnja 1983. i rješenjem navedenim u izreci ovog rješenja povrijeđena ustavna prava iz članaka 3, 14 stavak 2. i 26. Ustava Republike Hrvatske. Tu povredu nalazi u činjenici što je u spomenutom rješenju Ministarstvo unutarnjih poslova, temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu, izostavilo razloge odbijanja njegova zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo. Ustavna se tužba odbacuje iz slijedećih razloga: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-1206/1992 - objavljenom u "Narodnim novinama". broj 113 od 21. prosinca 1993. godine - ukinuta je odredba članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92) kao nesuglasna Ustavu. U konkretnom je slučaju podnositelj ustavne tužbe navedeno rješenje Ministarstva unutarnjih poslova primio 19. siječnja 1994. godine. Kako je ustavna tužba podnijeta ovom Sudu poslije dana objavljivanja navedene odluke ovog Suda (21. prosinac 1893.), u o,rom su se slučaju stekle pretpostavke za primjenu odredaba članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime, prema tim zakonskim odredbama, svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom, donijetim na osnovi ukinute zakonske odredbe, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta. U konkretnom slučaju, to znači ponavljanje postupka prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku Iz ovog je razloga riješeno kao u izreci ovog rješenja Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-210/1994.

Zagreb, 13. travnja 1994

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: