Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-273/1994. od 13. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u povodu ustavne tužbe M. K. iz R., na sjednici 13. travnja 1994. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1.

Odbacuje se ustavna tužba:

2.

Zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske M. K. ima pravo tražiti stavljanjem prijedloga za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/1-16376/9479/I-92 od 19. siječnja 1993. godine primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku o ponavljanju postupka u rokovima određenim u članku 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

3.

Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

M. K. iz R., zastupan po A. S., odvjetniku iz C., podnio je dana 25. veljače 1994. godine ustavnu tužbu u kojoj navodi da su mu rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/1-16376/9479/1-92 od 19. siječnja 1993. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-2023/1993-4 od 23. rujna 1993. godine povrijeđena zajamčena ustavna prava a posebno prava što proizlaze iz odredbi članaka 19. i 26. Ustava Republike Hrvatske. Ovo stoga što u aktu upravnog organa nisu navedeni razlozi zbog kojih je odbijen njegov zahtjev za primanje u hrvatsko državljanstvo. Ustavna tužba nije dopuštena te se odbacuje iz slijedećih razloga: Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-206/1992, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 113/93 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuta je kao nesuglasna Ustavu Republike Hrvatske odredba stavka 3. članka 26 Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 3/91 i 28/92). Kako je pravomoćnost osporenog upravnog akta nastupila prije a ustavna je tužba podnesena ovome Sudu poslije dana objave odluke ovoga Suda (21. prosinca 1993) u ovom su se slučaju stekli uvjeti za primjenu odredaba član ka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Naime, prema tim zakonskim odredbama. svatko kome je povrijedeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na temelju ukinute zakonske odredbe. ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka iz Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 ).

Iz navedenih razloga riješeno je kao u izreci

Broj: U-III-273/1994.

Zagreb, 13. travnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: