Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 PODACI o prosjećnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja listopad - prosinac 1993. i prosinac 1993. - veljača 1994. te za mjesec veljaču 1994. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 7.5. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodne novine" br. 47/92), Zajednički organ za pračenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

O PROSJEĆNOJ MJESEČNOJ ISPLAĆENOJ NETO-PLAĆI PO RADNIKU U GOSPODARSTVU HRVATSKE ZA RAZDOBLJA LISTOPAD - PROSINAC 1993. I PROSINAC 1993. - VELJAČA 1994. TE ZA MJESEC VELJAČU 1994. GODINE

1.

Prosjećna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1993. godine iznosi 1.005.342 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članku 40. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

2.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje prosinac 1993 - veIjača 1994. godine iznosi 1.073.730. Podatak iz stavka 1 ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku 42,43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

3.

Prosječna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec veljaču 1994. godine iznosi 1.086.011 HRD. Podatak iz stavka 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata prema članku 41. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj: 05-468/94.

Zagreb, 27. travnja 1994.

Za Zajednički organ za pračenje provođenja i tumačenja odredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

Dušanka Marinković-Drača, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.