Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 ISPRAVAK Zakona o visokim učilištima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o visokim učilištima objavIjenom u "Narodnim novinama" broj 96 od 25. listopada 1993., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

U članku 2. točki 6. umjesto riječi: "izvan sveučilišta" trebaju stajati riječi: "izvan veleučilišta", a u točki 12. na kraju teksta umjesto točke treba stajati točka-zarez.

U članku 5. stavku 4. umjesto riječi: "veleučilište škole" trebaju stajati riječi "veleučilišne škole".

U članku 72. stavku 2. iza riječi "znanstveno-nastavna" treba stajati riječ: "nastavna".

U članku 91. stavku 1. umjesto riječi- "institutom" treba stajati riječ: "institutima".

U članku 111. alineji 1. umjesto riječi: "nastave" treba stajati riječ: "nastavne".

U članku 141. stavku 2. umjesto riječi "novčane" treba stajati riječ: "novčanu"

U članku 146. stavku 2. iza riječi: "stupanja na snagu" treba brisati riječ: "ovoga".

U članku 147. stavku 2. točki 1. podtočki 2. umjesto riječi: "dramskih" treba stajati riječ: "dramske".

U članku 152. stavku 2. umjesto riječi: "članku 58." trebaju stajati riječi: "članka 158.".

U članku 155. stavku 2. iza riječi "Dekani" treba stajati riječ: "visokih".

U članku 158. stavku 1. umjesto riječi: "iz stavka 127." trebaju stajati riječi: "iz članka 127.".

U članku 160 iza riječi "fakulteti" umjesto zareza treba stajati veznik "i".

U članku 164. stavak 2. treba glasiti:

"Do donošenja akta iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, o uvjetima za ocjenu nastavne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u nastavno zvanje, u svakom pojedinom slučaju, mišljenje daju stručna povjerenstva Rektorskog zbora. Ako je mišljenje Stručnog povjerenstva Rektorskog zbora negativno, predloženik ne može biti izabran u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje".

U članku 170. stavku 2. umjesto riječi: "doplome" treba stajati riječ: "diplome". ,

Klasa: 602-04/93-01/13

Zagreb, 18. travnja 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.