Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 ISPRAVAK Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o znanstvenoistraživaćkoj djelatnosti objavljenom u "Narodnim novinama" broj 96 od 25. Iistopada 1993., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

U članku 11. umjesto riječi: "Znanstveno istraživački" treba stajati riječ: "Znanstvenoistraživački".

U članku 16. stavku 2. iza riječi:"Nacionalnog" treba stajati riječ: "znanstvenog".

U članku 27. stavku 2. na kraju teksta umjesto riječi: "z upis" trebaju stajati riječi: "za upis".

U članku 31. umjesto riječi: "kojima" treba stajati riječ: "kojim".

U članku 33. stavku 3. iza riječi: "javnih instituta" treba stajati zarez.

U članku 34. na kraju prve alineje treba stajati zarez.

U članku 35. stavku 3. umjesto riječi: "upravnog" treba stajati riječ: "Upravnog".

U članku 44. stavku 1. umjesto riječi: "znanstveno-istraživačkoj" treba stajati riječ "znanstvenoistraživačkoj"

U članku 48. stavku 1. umjesto riječi:.članka 37. i 38." trebaju stajati riječi "članka 40. i 41 ".

U članku 50. stavku 1. umjesto riječi: "Instituti" treba stajati riječ: "lnstitut"".

U članku 55. stavku 2 umjesto riječi: "od tri" trebaju stajati riječi: "do tri".

U članku 57. stavku 2. umjesto riječi: "pristupnika" treba stajati riječ "novaka"

U članku 69. alineji 12. umjesto riječi: "privređivanja" treba stajati riječ "priređivanja".

U članku 80. stavku 1. iza riječi: "imenovano" treba stajati veznik "i".

U članku 86. stavku 1. umjesto riječi: "odredbe" treba, stajati riječ: "propise".

U članku 87. umjesto riječi: "Znanstveni savjet" trebaju stajati riječi: "Znanstveno vijeće".

Klasa: 640-01/93-01/01

Zagreb, 18. travnja 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.