Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", broj 61/91) i članka 23. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91., 14/91., 53A/91., 9/92. i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. travnja 1994. godine donijela

ODLUKU

o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa

I.

Doprinos u korist Hrvatskog Crvenog križa po članku 16. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine". broj 61/91) u Tjednu Crvenog križa i Tjednu borbe protiv tuberkuloze, plaća se:

1. Na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom željezničkom, autobusnom i brodskom prometu - osim u gradskom prometu :

- na putničku kartu do 15.000. - HRD 300. - HRD

- na putničku kartu od 15.000 - do 50.000. - HRD 500 - HRD

- na putničku kartu od 50.000. - do 100.000 - HRD 800. - HRD

- na putničku kartu preko 100.000. - HRD l.000 - HRD

2. Na svaku prodanu putničku kartu u međunarodnom željezničkom, autobusnom i brodskom prometu 3.000 HRD.

3. Za medumjesni i medunarodni zračni promet na svaku prodanu putničku kartu 3.000.- HRD

Na povratne putničke karte doprinos se naplaćuje samo za jedan smjer (jedna doplatna marka).

4. Na poštanske pošiljke, osim novina i časopisa, plaća se doprinos u korist Hrvatskog Crvenog križa u visini od 50% od nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutrašnjem poštanskom prometu.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskoga Crvenoga križa ("Narodne novine", broj 34/93).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-08/94-01/01

Urbroj : 5030104-94-3

Zagreb, 14. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: