Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Valpovu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), a u svezi s člankom 24m. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine". br. 34/91, 26/93 i 79/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. ožujka 1994. godine, donijela

ODLUKU

O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE GRADU VALPOVU

I.

Gradu Valpovu radi izgradnje dječjeg sela u Ladimirevcima, daruje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske označeno s:

- kćbr. 1081 upisana u z.k.ul.br. 1050, oranica Crnice površine 29 a 63 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1082 upisana u z.k.ul.br. 1050, oranica Crnice površine 73 a 80 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1083 upisana u z.k.ul.br. 1378, oranica Crnice površine 94 a 50 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 828/1 upisana u z.k.ul.br. 1566, oranica Busnotica površine 3 ha 45 a 07 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 900/1 upisana u z.k.ul.br.1566, oranica Pašnjak površine 1 ha 64 a 85 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 900/2 upisana u z.k.ul.br.1566, oranica Pašnjak površine 1 ha 33 a 10 m2, K.o. Ladimirevci - kćbr. 828/2 upisana u z.k.ul.br.1566. oranica Busnotica površine 79 a 86 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1099 upisana u z.k.ul.br. 1566. oranica Crnice površine 30 a 17 m2, K.o. Ladimirevci - kćbr. 1100 upisana u z.k.ul.br. 1566, oranica Crnice površine 39 a 46 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1096 upisana u z.k.ul.br. 1567, oranica Crnice površine 59 a 98 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 901 upisana u z.k.ul.br.1567, oranica Pašnjak površine 30 a 14 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 901/2 upisana u z.k.ul.br.1587, oranica Pašnjak površine 12 a 51 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1098 upisana u z.k.ul.br. 1587, oranica Crnice površine 46 a 76 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1080 upisana u z.k.ul.br. 1542, oranica Crnice površine 31 a 60 m2, K.o. Ladimirevci

- kćbr. 1079 upisana u z.k.ul.br. 1542, oranica Crnice površine 38 a 73 m2, K.o. Ladimirevci, sve upisano kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja DP Poljoprivredni kombinat "Đuro Salaj" pogon Poljoprivreda

- Radna jedinica Valpovo.

II.

Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke, Grad Valpovo će zamijeniti za gradevinsko zemljište u vlasništvu gradana u svrhu izgradnje dječjeg sela u Ladimirevcima

III.

Grad Valpovo dužan je zemljište stečeno u vlasništvo zamjenom za darovano zemljište privesti namjeni određenoj u točki I. ove Odluke u roku godinu dana od dana sklapanja ugovora o darovanju. Ako se zemljište ne privede odredenoj namjeni u roku iz stavka 1. ove točke Grad Valpovo dužan je to zemljište predati u vlasništvo i posjed Republici Hrvatskoj bez naknade.

IV.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva Ivan Tarnaj dipl. ing. za sklapanje ugovora o darovanju u ime Republike Hrvatske. Ugovor o darovanju sklopit će se pod uvjetom odredenim u točki III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/93-01/01

Urbroj : 5030109-94-14

Zagreb, 7. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r